Vahala

František Vahala

*3. 7. 1881Hustopeče nad Bečvou, Czech Republic
24. 3. 1942Prague, Czech Republic
Hlavní obrázek
Biografie
Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Jana Kotěry a Stanislava Suchardy a následně pracoval v architektonické kanceláři u Otakara Novotného a poté u Antonína Balšánka v kanceláři pro stavbu Obecního domu v Praze. V roce 1911 si založil vlastní architektonickou praxi. Ve své tvorbě se nevěnoval pouze architektuře, ale podílel se i na návrzích interiérů a nábytku. Byl člen Spolku výtvarných umělců Mánes.
Jako jeden z prvních žáků Jana Kotěry byl od počátku přesvědčeným moderním architektem. Dával své práci solidní praktický a technický základ; tím umožňoval její realizaci i v dobách nepřízně k novému směru. Jeho dovednost v různých výtvarných oborech i v uměleckém průmyslu se projevovala v dokonalém vyřešení detailu i po výtvarné stránce; dovolovala mu ovládnutí celku k jednotnému výrazu. Charakter jeho práce byl dán původním zaměřením Kotěrovy školy; nebylo v něm úchylek, ale nenáhlý vývoj od stránky ryze výtvarné v novém duchu nazírání funkcionalismu, ovšem se stálým hlavním zřetelem výtvarným. Jeho stavby jsou prosté, věcné, harmonické, ve stále stejném, jen zdokonalujícím se duchu; neprodělaly různé výboje, kterými kdysi byla naplněna naše architektonická veřejnost; zůstávají jaksi stranou příboje, ale tím dostávají osobitý výraz.