Balšánek

Antonín Balšánek

*5. 6. 1865Český Brod, Česká republika
22. 2. 1921Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Narozen 5. 6. 1865 v Českém Brodě. V letech 1883-88 studium na české technice v Praze, kde se později (1911) sám stává profesorem architektury. Studijní cesty po Německu a Itálii, při nichž si prohlubuje své znalosti historie architektury i své mimořádné kreslířské schopnosti. Účastní se řady architektonických a urbanistických soutěží; v mnohých získává 1. cenu, kterou pak realizuje (např. Obecní dům, most Legií, regulace Malé Strany a Hradčan). Píše též knihy o historické architektuře, které si sám ilustruje; od roku 1903 je prvním redaktorem časopisu Architektonický obzor. Projektuje společensky významné budovy, na jejichž realizacích soustřeďuje přední umělce své doby. Od roku 1905 sám řídí s Osvaldem Polívkou stavbu Obecního domu v Praze. Umírá 22. 2. 1921 v Praze.
A. Balšánek byl všestranně nadaný architekt, vynikající kreslíř a akvarelista (výstavy). Hluboce se též zabýval historií architektury, výsledky publikoval v několika svých knihách. Ušlechtilost historické architektury - zejména renesanční a barokní - ovlivnila i jeho stavby. První část jeho tvorby je vedena v neorenesančním směru, později se stává čelným autorem české secese. Vysoké umělecké kvality jeho eklektických děl nebyly dříve dostatečně pochopeny (Obecní dům aj.), až nyní je začínáme po právu plně oceňovat.
ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.
Hlavní realizovaná díla
* most Legií, pův. císaře Františka Josefa, v Praze (projekt 1890, realizace 1898-1901),.
* novorenesanční muzeum v Českém Brodě (kolem 1895),
* novorenesanční Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí (1896-1902, s využitím ideového návrhu A. Wiehla),
* Městské divadlo v Plzni (1899-1902),
* Obecní a reprezentační dům v Praze, vynikající secesní budova, na jejíž výzdobě se podíleli nejlepší umělci své doby (projekt 1903, realizace 1905-11, spoluautor Osvald Polívka, výtvarníci Preisler, Špillar, Mucha, Švabinský, Aleš, Ženíšek, Obrovský, Myslbek, Šaloun, Mařatka aj.),
* secesní vila v Černožicích u Jaroměře (1904),
* secesní Městské divadlo v Pardubicích (1906-09),
* architektonické řešení pomníku Karla Hynka Máchy v petřínských sadech v Praze (1911, sochař J. V. Myslbek),
* Státní spořitelna na Vršovickém nám. v Praze (1911-12),
* regulační plán Malé Strany a Hradčan.

Hlavní teoretické práce (publikace)
* Letohrádek královny Anny na Hradčanech (1900),
* Štíty a motivy attikové v české renaissanci (1902),
* Architektura střech doby barokové v Praze (1913, 1915