Ročenka Fakulty architektury ČVUT

2019/2020

eshop.publisher: KANT
eshop.release_year: 2020
eshop.isbn: 978-80-01-06742-0
eshop.format: 17x24 cm, 350 stran, brožovaná
eshop.language: czech, english
eshop.price: 199 eshop.czk
eshop.our_price: 190 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 172,73 eshop.czk)
  7.39 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 6,65 €)
eshop.avail: 1 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

Ročenka FA ČVUT je tradiční tiskovinou shrnující dění na fakultě v uplynulém akademickém roce. Poskytuje přehled nejdůležitějších událostí, projektů, novinek a úspěchů, které měly spojitost s Fakultou architektury ČVUT v Praze, jejími pedagogy a studenty. Nechybí tradiční úvodní slovo děkana, proděkanů a proděkanek, shrnutí činnosti jednotlivých ústavů, představení zadání ateliérů a bohatá galerie nejzajímavějších studentských prací. Zájemce zde najde také přehled aktuálně vydaných publikací, realizovaných akcí a seznamy absolventů.

eshop.relatedProducts

0 comments
add comment