Průvodce architekturou Ostravy

eshop.author: Martin Strakoš
eshop.publisher: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
eshop.release_year: 2009
eshop.format: 479 stran
eshop.language: czech, english
eshop.price: 530 eshop.czk
eshop.our_price: 450 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 409,09 eshop.czk)
  17.58 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 15,82 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition eshop.expeditiondays)
 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, vydává prvního uceleného Průvodce architekturou Ostravy se záměrem představit laické i odborné veřejnosti, obyvatelům i návštěvníkům Ostravy bohatství architektonické kultury třetího největšího města České republiky od nejstarších dob až do současnosti. Kniha obsahuje úvodní stať o vývoji zdejší architektury. Ústřední část tvoří heslář s 270 položkami. První blok 120 objektů se soustřeďuje na stavby Moravské Ostravy, dalších 150 hesel se týká architektonicky a historicky významných budov v ostatních městských částech. Mezi hesly čtenáři najdou jak v jádru gotický kostel sv. Václava ve středu města, tak i stavby nedávno postavené, jakým je například moderní kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, dokončený v roce 2007, nebo řada rodinných domů a vil z posledních let. Součástí knihy jsou rejstříky, mapy, seznamy literatury a slovník architektů. Kniha vychází v česko–anglické mutaci a jejích 480 stran je doprovázeno bohatou fotografickou dokumentací, jejíž převážnou část pořídil v roce 2009 ostravský fotograf Roman Polášek. Autorem grafické podoby knihy je Jiří Šigut a text napsal Martin Strakoš. Vydání knihy podpořilo grantem Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nadace vítkovických železáren Machinery Fund, architektonická kancelář Kamil Mrva Architects a Ministerstvo kultury ČR z prostředků institucionálně financovaného výzkumného úkolu Národního památkového ústavu, zaměřeného na výzkum moderní architektury 19. a 20. století.
Součástí Průvodce je kromě 270 hesel o architektonicky hodnotných stavbách a urbanistických celcích též slovník architektů, stavitelů, malířů a sochařů, rejstříky a mapová příloha.