O architektech - Životy, díla, teorie

Autor: Liselotte Ungersová
Nakladatelství: Slovart
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-7209-583-8
Formát: 374 stran, vázaná, 230x140mm
Jazyk: czech
Běžná cena: 399 Kč
Naše cena: 390 Kč (bez 10 % DPH: 354,55 Kč)
  15.6 € (bez 10 % DPH: 14,04 €)
Skladem: 0 ks (standardní doba expedice do 7 dnů)
 

Knihu O architektech autorky L. Ungersové lze jen doporučit, neboť klady této knihy výrazně převyšují zápory. Ať už pro studenta architektury, či někoho, pro koho je architektura jen zálibou, je tato publikace bezesporu přínosná. Studentovi poskytuje jasný a pevný základ znalostí o popisovaných architektech a laikovi napomůže objasnit záměry architektů a možná tak trochu i pochopit, proč je architektura stavem ducha a nikoli povoláním.
Kniha je vystavěna naprosto logicky a chronologicky. Začíná stručnou předmluvou, ve které autorka předkládá svůj záměr (a celou dobu se tohoto záměru drží, což je úžasné) a dále pokračuje devatenácti kapitolami, přičemž každá kapitola je věnována jednomu architektovi (ve dvou případech dvojici architektů).
V předmluvě autorka zmiňuje, že výběr architektů je zcela subjektivní a tím pádem musíme výběr tolerovat. Autorka jasně říká, že pro všechny architekty uvedené v této knize platí, že "formovali svou dobu a zároveň byli ovlivňováni jejími proudy". Další paralelou mezi jednadvaceti vybranými je to, že se všichni architekti také zajímali o teoretickou stránku architektury. Z těchto teoretických prací autorka v každé kapitole vybírá citace, které jednak skvěle doplňují text o architektovi a jednak přiblíží čtenáři daného architekta jinou cestou než pouze prostřednictvím jeho architektury. Kniha si nečiní nárok na úplnost a chce čtenáře spíše podnítit k intenzivnějšímu zájmu o některého ze zmíněných architektů. Na konci předmluvy autorka uvádí ještě další jména architektů, kteří by rovněž stáli za zpracování a u každého zmiňuje jen stručné informace, což je pro přehled velmi praktické a pro čtenáře, který není vášnivým zájemcem o architekturu zcela dostačující (vášnivě zaujatý student si další podrobnosti zajisté dohledá sám).
Za jeden z největších kladů knihy považuji zařazení již zmiňovaných citací namísto interpretace. Bohužel v některých kapitolách autorka uvádí zbytečně zdlouhavé detaily o rukopisech, ze kterých čerpala (kdy byl jaký rukopis vydán a jakými ilustracemi byl doplněn) a informace tohoto typu mi přijdou nadbytečné a nezajímavé (obzvláště nadbytečné detaily jsou v kapitole zabývající se Palladiem na stránkách 52-54, kde autorka vypisuje jednotlivé názvy kapitol Palladiova díla Quattro libri). Autorka i tak u každé citace v informacích "pod čarou", které jsou na konci každé kapitoly, zmiňuje odkud daná citace pochází, což mi přijde více než dostačující. Dále také hodnocení, který rukopis je "nejkrásnější" mi přijde zbytečné.
Výborné jsou informace o životech architektů, které nejsou přehuštěné a jsou psány tak, že uvádějí architektovu tvorbu do zajímavých souvislostí. To napomáhá lepšímu ujasnění si života architekta a vlivů na jeho architekturu. K dalším přednostem knihy patří dobře řazená obrazová příloha.
Neposlední výhodou, která přispívá k ucelenosti knihy je to, že autorka téměř v každé kapitole zvlášť uvádí důvod, proč daného architekta zvolila. V některých kapitolách je ovšem patrné, že popisovaný architekt je autorčin oblíbenec a kapitola je tím pádem dosti povedená a zajímavější než ostatní. Ale musím uznat, že autorčini oblíbenci jsou dobří architekti.
Záporem této knihy (což pravděpodobně není chyba autorky, ale překladu resp. vydavatele) je fakt, že části některých citací jsou psány v originálním jazyce a chybí u nich překlad, což je pro čtenáře, který zrovna daný jazyk neovládá, značně nevýhodné.
Kniha o 374 stránkách s chronologickým členěním architektů po kapitolách je tedy zajímavým a zajisté obohacujícím dílem, které se dobře čte a tvoří slušný základ poznatků o architektech, jejichž tvorba se dá považovat za "ucelené umělecké dílo".

Související

1 comment
add comment
Subject
Author
Date
hezky
hezky
04.08.09 09:51
show all comments