Ladislav Žák

eshop.author: Dita Dvořáková
eshop.publisher: Arbor Vitae
eshop.release_year: 2013
eshop.isbn: 978-80-87164-76-1
eshop.format: 23x27 cm, 172 stran, vázaná
eshop.language: czech
eshop.price: 990 eshop.czk
eshop.our_price: 850 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 772,73 eshop.czk)
  33.2 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 29,88 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

Ladislav Žák (1900–1973) se prakticky i teoreticky zabýval problematikou bydlení, navrhováním nábytku a později i řešením dobově aktuálního úkolu minimálního bytu pro sociálně slabé vrstvy. Ve třicátých letech navrhl skupinu pozoruhodných funkcionalistických rodinných domů na pražské Babě, ve kterých v různých variantách uplatňoval spojení otevřených společenských místností a individuálních buněk, které rozpracoval v návrzích domů pro kolektivní bydlení. Důležitým tématem se pro něj stalo spojení stavby s venkovním otevřeným prostorem a přírodním okolím – zahradní úpravou. Později, když opustil architektonickou praxi, začal intenzivněji promýšlet otázky spojené s tvorbou krajiny a ochranou životního prostředí. První Žákova monografie potvrzuje, jak nadčasové bylo myšlení tohoto všestranného umělce.

eshop.relatedBuildings

eshop.relatedProducts

0 comments
add comment