Pavel Janák

eshop.author: Norbert Kiesling
eshop.publisher: Arbor Vitae
eshop.release_year: 2011
eshop.isbn: 978-80-87164-38-9
eshop.format: 320 stran, 23,5 × 27,5 cm, vázaná
eshop.language: czech
eshop.price: 1490 eshop.czk
eshop.our_price: 1250 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 1 136,37 eshop.czk)
  48.83 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 43,95 €)
eshop.avail: 1 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

Český architekt Pavel Janák zasáhl do kubismu, funkcionalismu, věnoval se rozvoji měst a urbanistickému plánování, zásadní jsou jeho rekonstrukce památek, byl designérem (stál u vzniku Artělu, Pražských uměleckých dílen i Svazu českého díla), fotografem, pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, brilantním teoretikem (rozhodující měrou se podílel na formulaci teorie české kubistické architektury).
Překlad první obrazové Janákovy monografie rakouského autora Norberta Kieslinga, s více než šesti sty barevnými reprodukcemi, přináší s erudicí i citlivostí všechny fazety architektova života a díla - kromě obecných souvislostí a podrobných životopisných údajů zde nacházíme úplný soupis Janákových děl z oblasti monumentální architektury, výstavby obytných domů, průmyslové a zahradní architektury, konzervátorské a památkářské práce na Pražském hradě, interiérů, keramiky, skla, hodin, lustrů atd. Další oddíly knihy unikátně využívají dosud nepublikované osobní korespondence a vzpomínek Pavla Janáka, jsou doplněny soupisy i výběrem z publikovaných textů a uzavřeny zevrubnou bibliografií.

eshop.relatedProducts

0 comments
add comment