ERA 21

2012 / 5

eshop.publisher: ERA21 s.r.o.
eshop.release_year: 2012
eshop.issn: 1801-089X
eshop.format: 23x30 cm, brožovaná
eshop.language: czech, english
eshop.url: http://www.era21.cz
eshop.price: 130 eshop.czk
eshop.our_price: 100 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 90,91 eshop.czk)
  3.89 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 3,50 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

5    editorial / Filip Landa /
6    aktuality
8    recenze
10    průvodce - Štýrský Hradec aktuálně! - Markus Bogensberger
12    intro - Svatyně - Martin Cenkl
14    úvod - Město a vize - Ivan Gogolák, Lukáš Grasse
18    rozhovor - Od elementárního urbanismu k metropolitnímu plánu - Rozhovor Filipa Landy a Miroslava Šajtara s Romanem Kouckým
22    praxe - Belgické zrcadlo - Jiří Klokočka
24    projekt - Strukturální plán pro krajské město - Jiří Janďourek, Zdeňka Němcová Zedníčková a kol.
30    realizace - Dolní oblast Vítkovic - Josef Pleskot / AP ATELIER /
36    projekt - Milovice - hledání města. Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT v Praze - Jan Šépka
40    teorie - Soudobé přístupy k tvorbě územních plánů v ČR - Jan Jehlík
43    projekt - re:urbanismus - Architektonická koncepce města - Michal Kuzemenský, Ida Čapounová, Jan Vlach, Ondřej Synek, David Pavlišta, Jiří Žid / platforma re: /
46    analýza - Červený banán - Die Rote Banane. Předpoklady pro plánování - Hans-Michael Földeak  
48    výzkum - Vize vývoje hradecko-pardubické aglomerace - Zuzana Hartlová
50    výzkum - The Why Factory - Juráš Lasovský
52    výzkum - Úprava panelového sídliště, Brno-Nový Lískovec - Miroslava Šešulková, Marek Petrík, Martin Surovec
55    praxe - Máme plán. Simulační hra pro přiblížení principů územního plánování - Petr Klápště
56    idea - Architekt - Daniel Pitín
64    trendy
80    příloha - Vliv obvodového pláště na vytváření tepelné pohody - Vladimír Jelínek
82    příloha - Přehled současných druhů omítek používaných ve stavebnictví - Jitka Hroudová, Jiří Zach
88    příloha - Tepelnětechnické vlastnosti oken - Josef Chybík
94    realizace - Administrativní budova Z2 Rohan v Praze - Petr Hrůša / Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno /