Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích

events.form.competitionOrganizer
Obec Hovorčovice

events.form.place
Hovoročovice

Announcement
30.6.2020

Deadline
mon 05.10.2020 17:00

Results
31.10.2020

events.link
https://tenderarena ...
CompetitionsPublisher

„Vzhledem k jedinečnosti místa, kde se bude v budoucnu snoubit historie s další dominantou, moderní a přitom nepotlačující náš kostelík, padlo rozhodnutí řešit podobu nového úřadu a jeho okolí za pomoci Vás odborníků. Máte před sebou, dle našeho názoru unikátní šanci uplatnit své nápady, invenci, odbornou erudici a nesmazatelně se tak zapsat do historie naší obce, tak jako je tam zapsán neznámý stavitel našeho kostela.“ 
Jiří Novák – starosta obce Hovorčovice

Hovorčovice je svou polohou nedaleko od Prahy velmi atraktivním místem pro život a není divu, že počet obyvatel obce stabilně stoupá. S rostoucí velikostí se mění požadavky na řízení obce, a to včetně kvality sídla její administrace. Současná budova úřadu již není dostačující. Obec v minulosti zakoupila objekt bývalého hostince č. p. 1 na Staré návsi s vizí, že na pozemku vybuduje své nové administrativní zázemí. Pro Hovorčovice je to příležitost získat ve svém centru novou významnou stavbu, která určí směr, kterým se bude v budoucnosti ubírat revitalizace centra obce. Právě proto se na její ztvárnění rozhodli Hovorčovice vypsat architektonickou soutěž.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu nové budovy obecního úřadu v Hovorčovicích a jejího okolí. Nový polyfunkční objekt by se měl stát významným reprezentativním bodem obce a usnadnit komunikaci mezi obyvateli a správou obce. Soutěž se vyhlašuje jako architektonická, jednofázová, otevřená a projektová. V nezávislé části poroty zasednou architekti Ida Chuchlíková, David Mateásko, Vojtěch Sosna a Jan Šépka. V závislé části poroty pak architekt, autor návrhu místní školy Ondřej Tuček a zástupci obce Milan Kotva, Zdeněk Šťastný a Miroslav Bazika.
0 comments
add comment