Náves Provodov

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Obec Provodov

Announcement
08.6.2023

Deadline
wed 18.10.2023 14:00

Odkaz
https://tenderarena ...
CompetitionsPublisher
Jan Kratochvíl
Předmětem soutěže bude nalezení vhodného řešení centrálního veřejného prostranství obce Provodov se všemi prostorovými a provozními vazbami. V mantinelech udržitelného řešení bude kromě náležitého estetického pojednání stěžejní možnost rozvoje společenské funkce tohoto prostranství. Zadavatel předpokládá, že nalezené principy budou ve spolupráci s vybraným partnerem dále využity také pro zbývající uliční prostranství obce tak, aby bylo dosaženo jednotného kvalitativního standardu veřejných prostranství v celém intravilánu obce.

Ceny
1. cena - 150.000,- Kč
2. cena - 120.000,- Kč
3. cena - 80.000,- Kč

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se
stanovuje částka na odměny ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
0 comments
add comment