Lávka přes řeku Berounku v Hlásné Třebani

architektonická a konstrukční soutěž, užší, jednofázová

events.form.competitionOrganizer
Obec Hlásná Třebaň

events.form.place
Hlásná Třebaň

Announcement
17.7.2018

Deadline
wed 31.10.2018 17:00

events.link
http://www ...
CompetitionsPublisher
Jan Kratochvíl

Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu nové pěší a cyklistické lávky přes řeku v Berounku a jejího předpolí. Současná lávka je již technicky a esteticky nevyhovující, přesto hraje v životě obce důležitou roli. Jedná se o jediné přímé spojení se Zadní Třebaní, kde se nachází vlakové nádraží.

Ceny
1. cena - 215 000 Kč
2. cena - 150 000 Kč
3. cena - 100 000 Kč
Odměny - zadavatel neudělí žádné odměny

Porota
Řádní členové závislí:
Ing. Vnislav Konvalinka (místopředseda poroty)
Mgr. Vojtěch Musil
Řádní členové nezávislí:
Prof. Ing. arch. Mirko Baum (předseda poroty)
Ing. akad. arch. Jan Šépka
Ing. Milan Komínek

0 comments
add comment