Čí je to problém? - výstava v Galerii VI PER

Bezdomovectví mezi Prahou a New Yorkem

Pořadatel
Galerie VI PER

Místo konání
Vítkova 2, Praha 8

Start
fri 15.3.2024 13:00

End
sat 04.5.2024 19:00

vernissage
thu 14.3.2024 19:00

Odkaz
www.vipergallery.org ...
Exhibitions

Czech Republic

Prague

Karlín

Karolína KripnerováPublisher
Tisková zpráva
Galerie VI PER Vás srdečně zve na zahájení výstavy Čí je to problém?, kterou připravili Karolína Kripnerová a Janek Rous.

Když zkoumáme, proč někdo nemá kam jít večer spát, nutně si začneme klást neodbytné otázky. Jaké uznáváme hodnoty? Jaký máme vztah k nejslabším členům společnosti? Jak se to projevuje ve veřejném prostoru? Jaký vliv má prostředí na člověka? Kolik máme segregovaných oblastí a lidí v sociálním vyloučení? Jsme rasisté? Jaký máme postoj k bydlení – je to právo nebo zásluha? Vytváří si naše společnost lidi bez domova sama?

Jsou to lidé, které nevnímáme jako součást společnosti, jsou pro nás obrazem životní prohry a neúspěchu. Je otázkou, nakolik z vlastní vůle či vlastní vinou.

Na bezdomovectví je třeba nahlížet jako na politický problém zhmotňující (ne)funkčnost systému bydlení. Nedostupnost bydlení je totiž v prvé řadě politické rozhodnutí. Převažující rétorika o individuálním pochybení tak záměrně odvádí pozornost od politiky a vlády, nesoucí za tuto situaci odpovědnost.

Výstava Čí je to problém? vznikla ve spolupráci architektky Karolíny Kripnerové a umělce Janka Rouse. Oba se dlouhodobě věnují sociálním tématům, jako je nedostupnost bydlení, vyloučenost a bezdomovectví, a to jak z pohledu architektury, tak současného umění. Impulsem ke vzniku výstavy byla výzkumná stáž Karolíny Kripnerové v New Yorku, USA, která se uskutečnila na jaře 2023 díky Fulbrightovu stipendiu a rozšířila tak téma o americký kontext.
0 comments
add comment

Related articles