Architekti Varšavy a Prahy - přednáška v CAMPu

events.form.organizer
CAMP - Centrum architektury a městského plánování

events.form.place
Vyšehradská 51, 12800 Praha

Start
thu 20.2.2020 19:00

events.link
https://www.facebook ...
Lectures

Czech Republic

Prague

Lada KolaříkováPublisher
Tisková zpráva
V závěru roku 2019 vyšlo tematické číslo časopisu ERA21 věnované polské architektuře. Podtitul čísla – Polsko: mezi včerejškem a zítřkem – odkazuje k procesu transformace, která v Polsku probíhá od roku 1989, a to i z hlediska měnících se architektonických vizí. Součástí časopisu je rozhovor s městskou architektkou Varšavy Marlenou Happach, kterou jsme se rozhodli pozvat do Prahy. Nakonec ji v diskuzi z osobních důvodů nahradí její zástupce Wojciech Wagner.
Praha a Varšava sdílejí osud hlavních měst i historii protkanou dopady plánovaného rozvoje. Liší se však jejich startovací pozice. Varšava byla téměř zničena během druhé světové války a dodnes se potácí s částečným hledáním vlastní identity. V diskuzi čtyř odborníků na plánování města porovnáme přístupy k územnímu rozvoji ve Varšavě a Praze a představíme, v čem by se obě města mohla inspirovat.

K diskuznímu stolu zasednou:
Wojciech Wagner, zástupce ředitelky Kanceláře architektury a prostorového plánování hlavního města Varšavy (BAiPP)
Monika Konrad, ředitelka Městského odboru prostorového plánování a strategií rozvoje hlavního města Varšavy (MPPPiSR)
Lada Kolaříková, ředitelka Sekce plánování města IPR Praha
Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města IPR Praha

Diskuze bude probíhat v češtině a polštině se simultánním tlumočením. Moderovat bude šéfredaktor časopisu ERA21 Filip Landa.

Wojciech Wagner je zástupcem ředitelky Kanceláře architektury a prostorového plánování hlavního města Varšavy. Do jeho gesce spadá především péče o varšavská veřejná prostranství. Vystudoval Lodžskou univerzitu, Strzemińského Akademii umění v Lodži a Univerzitu Bauhaus ve Výmaru. Pro město Varšava pracuje jako architekt od roku 2013.

Monika Konrad je ředitelkou Městského odboru prostorového plánování a strategií rozvoje hlavního města Varšavy, který pořizuje územněplánovací a strategické dokumenty pod dohledem městské architekty. Studovala na Fakultě architektury Poznaňské polytechniky a na Erasmově univerzitě v Rotterdamu. Odbornou praxi získala mj. v nizozemských kancelářích OMA a Claus en Kaan Architecten. Je autorkou urbanistických standardů a řady strategických projektů.

Lada Kolaříková je od roku 2018 ředitelkou Sekce plánování města na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, na začátku své kariéry pracovala ve společnosti Chemoprojekt Praha jako architektka oddělení generelu průmyslových staveb a mezi lety 1992 až 2018 jako vedoucí projektů v architektonické kanceláři RKAW. V letech 2011 až 2018 vedla ateliérovou výuku na Fakultě architektury ČVUT. Je také autorizovanou architektkou České komory architektů a od roku 2011 též autorizovanou inspektorkou.

Jaromír Hainc je od roku 2018 ředitelem Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a absolvoval stáž na Fakultě architektury TU v Delftu. V roce 2016 získal doktorát z urbanismu a územního plánování na FA ČVUT v Praze. Autorsky se podílel na tvorbě územních plánů a specializovaných studií do zahraničí v architektonické kanceláři Jiran Kohout architekti. Od roku 2012 pracuje na IPR Praha, byl zástupcem vedoucího Kanceláře metropolitního plánu. Jako vědecko-výzkumný pracovník působí také na FA ČVUT v Praze, je autorizovaným architektem a od roku 2019 je členem představenstva České komory architektů. Zároveň je členem pracovní komise Rady hlavního města Prahy – Rady světové památky, která sleduje stav péče o dědictví zapsané na seznamu UNESCO.
0 comments
add comment

Related articles