Adam Hudec | PRACHOVNICE

events.form.organizer
Fakulta architektury VUT

events.form.place
Galerii Architektury Brno

Start
thu 08.10.2020 18:00

End
sun 15.11.2020 18:00

vernissage
thu 08.10.2020 18:00

events.link
https://www.facebook ...
ExhibitionsPublisher
Jan Kratochvíl
Částice prachu přenáší různé chemické a biologické substance včetně Corona virů schopných vznášet se ve vzduchu, který dýcháme, několik hodin, dnů, nebo týdnů. V průběhu našeho života vdechneme průměrně 18 kilogramů takovýchto prachových částic, aniž bychom tento proces vnímali.

Naše těla nejsou uzpůsobena pro vnímání neviditelných prachů, které jsou přirozenou součástí ekosystémů, nebo prachů vytvořených lidskou činností.

Prachovnice jsou vědecko-uměleckým projektem zkoumajícím prachové částice jako informační nosič toxinů, produktů naší kultury a ekonomických cyklů, které se postupem času usadily na fasádách nejen kulturních památek. Tato vrstva prachů se neustále odstraňuje jako symbol hořké pravdy o znečištěné přírodě, toxicitě vzduch a všudypřítomné klimatické změně. Cílem výstavy Prachovnice je poukázat na fenomén prachu a rekalibrovat naše vnímání, zpracování a chápání reality dopadu lidské činnosti na prostředí, v němž žijeme. Kdy se naučíme koexistovat s naším životním prostředím namísto neustálého zápasu s ním?
0 comments
add comment