Záhradné centrum Plantex

Záhradné centrum Plantex
Architect: Adam Lukačovič
Statika:Ľuboslav Blščák
Address: Veselé pri Pieštanoch 417, Veselé pri Pieštanoch, Slovakia
Investor:Plantex, spol.s.r.o.
Project:2017-20
Completion:2018-20
Area:1860 m2
Built Up Area:1940 m2
Site Area:8850 m2


Záhradné centrum ako galéria zelene. Zadaním bolo navrhnúť nový obchodný priestor pre predaj produktov firmy Plantex, ktorá sa zameriava na pestovanie ovocia a stromov. S novou víziou rozvoja prišiel zámer vytvoriť komplexné riešenie, ktoré bude pri etapizácií výstavby zohľadňovať rastúce potreby firmy. Začínajúc od predajných plôch pre zeleň a tvrdý tovar, cez kaviareň, reštauráciu až po kancelárske priestory.
Umiestnenie v malej obci Veselé pri Piešťanoch a charakter okolitej zástavby, zásadne ovplyvnili celkový koncept riešenia. Halové priestory majú sedlové strechy inšpirované typickými črtami vidieckej zástavby. Jednotlivé segmenty-lode objektu rešpektujú plánovanú etapizáciu výstavby a pomáhajú členiť veľký stavebný objem. V súčasnosti sú zrealizované 2 zo 4 etáp.
Charakteristickým znakom sú štítové steny, ktoré plasticky dotvárajú hlavnú fasádu z prístupovej komunikácie. Celopresklené priečelia štítov sú doplnené predsadeným dreveným obkladom, ktorý funguje ako tienenie. Fasáda sa po obvode mení z presklených šítov na plné bočné steny vo vykurovanej časti a ďalej na celo-polykarbonátové steny v nevykurovanej časti. Takéto rozdelenie objektu na dve teplotné zóny vychádza z charakteru predávaných produktov.
Technické riešenie nosných konštrukcií je v interiéri priznané. Oceľové profily a stenové panely dopĺňajú zelené produkty záhradného centra a drevené prvky obkladov. Prevýšený priestor sedlových striech distribuuje osvetlenie cez otváravé polykarbonátové svetlíky, pričom nevykurovaná časť objektu s celoplošným polykarbonátovým opláštením funguje ako skleník.
Adam Lukačovič
0 comments
add comment

more buildings from Adam Lukačovič