Záhradné centrum Plantex

Záhradné centrum Plantex
Statika:Ľuboslav Blščák
Adresa: Veselé pri Pieštanoch 417, Veselé pri Pieštanoch, Slovensko
Investor:Plantex, spol.s.r.o.
Projekt:2017-20
Realizace:2018-20
Užitná plocha:1860 m2
Zastavěná plocha:1940 m2
Plocha pozemku:8850 m2


Záhradné centrum ako galéria zelene. Zadaním bolo navrhnúť nový obchodný priestor pre predaj produktov firmy Plantex, ktorá sa zameriava na pestovanie ovocia a stromov. S novou víziou rozvoja prišiel zámer vytvoriť komplexné riešenie, ktoré bude pri etapizácií výstavby zohľadňovať rastúce potreby firmy. Začínajúc od predajných plôch pre zeleň a tvrdý tovar, cez kaviareň, reštauráciu až po kancelárske priestory.
Umiestnenie v malej obci Veselé pri Piešťanoch a charakter okolitej zástavby, zásadne ovplyvnili celkový koncept riešenia. Halové priestory majú sedlové strechy inšpirované typickými črtami vidieckej zástavby. Jednotlivé segmenty-lode objektu rešpektujú plánovanú etapizáciu výstavby a pomáhajú členiť veľký stavebný objem. V súčasnosti sú zrealizované 2 zo 4 etáp.
Charakteristickým znakom sú štítové steny, ktoré plasticky dotvárajú hlavnú fasádu z prístupovej komunikácie. Celopresklené priečelia štítov sú doplnené predsadeným dreveným obkladom, ktorý funguje ako tienenie. Fasáda sa po obvode mení z presklených šítov na plné bočné steny vo vykurovanej časti a ďalej na celo-polykarbonátové steny v nevykurovanej časti. Takéto rozdelenie objektu na dve teplotné zóny vychádza z charakteru predávaných produktov.
Technické riešenie nosných konštrukcií je v interiéri priznané. Oceľové profily a stenové panely dopĺňajú zelené produkty záhradného centra a drevené prvky obkladov. Prevýšený priestor sedlových striech distribuuje osvetlenie cez otváravé polykarbonátové svetlíky, pričom nevykurovaná časť objektu s celoplošným polykarbonátovým opláštením funguje ako skleník.
Adam Lukačovič
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Adam Lukačovič