Willis Faber and Dumas Headquarters

Willis Faber and Dumas Headquarters
Address: Friars Street, Ipswich, United Kingdom
Investor:Willis National Ltd.
Completion:1970-75


Kancelářská budova firmy Willis Faber & Dumas je jednou z prvních realizací kanceláře Foster Associates, která vznikla po rozpadu Team 4. Zároveň se ji 25. dubna 1991 podařilo získat jako nejmladší stavbě v Británii status památkově chráněné budovy prvního stupně, což znamená, že už nikdy nemůže být stavebně upravována. Dva roky po svém dokončení stavba získala RIBA Award. Roku 1990 obdržela titul RIBA Architecture Awards Trust, Trustees Medal a byla označena za jednu z nejkrásnějších staveb světa navržených britským architektem za poslední čtvrtstoletí.
Amébní forma ústředí Willis Group (firma zabývající se krizovým managementem a zprostředkování pojistek) vzešla z nepravidelného tvaru stavebního pozemku v centru Ipswich, který obklopuje hned několik rušných křižovatek. Dominantním prvkem uvnitř třípodlažní stavby pro 1300 zaměstnanců je centrální lobby s baterií eskalátorů vedoucí od vstupu až na střešní terasu s restaurací a zahradou. Další z aktivit, která měla povzbuzovat družný život zaměstnanců, byl 25 metrový plavecký bazén v přízemí domu. Z důvodu malého využití byl bazén nakonec v 80. letech zavřen, překryt dřevěnou podlahu a dnes slouží jako další kancelářský prostor. Stopa po bazénu je však stále čitelná díky skleněnému pásu zasazenému do koberce v podlaze.
Konstrukce 750 mm silných kazetových stropních desek spočívá na železobetonových sloupech v rastru 14 x 14 metrů. Subtilnější nosné sloupy obíhající po obvodu stavby jsou rozmístěny po 7 metech. Kolem obvodu a schodišťového lobby jsou konzoly odhaleny a zužují se, čímž dodávají stropům na lehkosti a eleganci. Silně vyztužená železobetonová konstrukce (tři vrstvy výztuže nad hlavicemi sloupů) navržená firmou Anthony Hunt Associates postrádá jakékoliv dilatační spáry. Díky své tuhosti také nebylo zapotřebí ztužující jádro. Nosné sloupy (40 mm silná výztuž) mají v přízemí průměr jeden metr a v každém dalším patře se jejich profil zužuje. Plášť stavby tvoří bezrámové zasklení. Kouřový tón skel má zabraňovat přehřívání interiéru od slunečního záření.
0 comments
add comment

more buildings from Foster + Partners