Wenkeův obchodní dům

dnes Městské muzeum

Wenkeův obchodní dům
Architect: Josef Gočár
Address: Husova 295, Jaroměř, Czech Republic
Completion:1910-11


Budova městského muzea, dříve obchodního domu A. Wenke a syn, byla postavena v letech 1910-11 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Je památkově chráněna, neboť patří k významným památkám moderní evropské architektury.
Nevyhovující a stísněné prodejní prostory obchodní firmy A. Wenke a syn přiměly majitele k výstavbě zcela nové - moderně řešené budovy. Předcházela jí studijní cesta obchodníka Wenkeho po Evropě a návštěvy vyhlášených obchodních domů. Konkrétní představy ambiciózního Josefa Wenkeho o vzhledu, účelnosti a využití obchodního domu dokázal uspokojit až mladý architekt Josef Gočár, autor projektu schodiště ke kostelu sv. P. Marie v Hradci Králové. Následná spolupráce výjímečného architekta, náročného stavebníka a zkušeného stavitele Josefa Máši z Jaroměře byla korunována skvělým výsledkem.
Wenkeův dům v Jaroměři stojí na počátku moderní české architektury a představuje vývojový předstupeň ke kubistické architektuře. Gočárovo vynikající dílo osvobozené od tradičních postupů nemá obdoby u současníků, neboť zde s úspěchem použil nové způsoby konstrukce a nový stavební materiál. Jeho předsazené průčelí zavěšené na krakorcích předstihlo svou dobu o jedno desetiletí. Jednotně pojatý estetický záměr architekta působí na návštěvníka ze všech stran - neobvykle řešené přízemí a první patro v kombinaci kovu a skla - doplňuje 2. patro komponované v klasickém duchu. Ke zjemnění linie stavby přispívá drobný geometrický dekor.
Železobetonová stropní deska s kruhovým otvorem propojila dvoupodlažní prostor přízemí s ochozem 1. patra. Vstupní hale vévodí zavěšený lustr spolu s originální stropní výmalbou.
Architekt Gočár byl rovněž autorem vnitřního vybavení obchodního domu. Elegantní regály a pulty ve zklidňujícím černohnědém provedení korespondovaly s kazetováním stropu, obložením sloupů, ale i se zábradlím vedoucím do nejvyššího patra, kam byli zákazníci dopravováni výtahem.
Bohužel do dnešních dnů se z obchodního zařízení interiérů nic nedochovalo. Na dlouhý čas byl odsouzen k nečinnosti historický výtah. Od roku 2001 opět jezdí, i když pouze jako nákladní a pro potěšení návštěvníků.

0 comments
add comment

more buildings from Josef Gočár