Obecné a měšťanské školy na Tylově nábřeží

(dnes ZŠ a MŠ Josefa Gočára)

Obecné a měšťanské školy na Tylově nábřeží
Architect: Josef Gočár
Address: Tylovo nábřeží 690 a 692, Hradec Králové, Czech Republic
Contest:1925
Completion:1926-28


Užší architektonická soutěž na obecné a měšťanské školy proběhla v roce 1925 a 1. cenu získal opět architekt Gočár. Stavba areálu v sousedství gymnázia byla zahájena v květnu 1926 a jeho první polovina byla ukončena v srpnu 1928. Stavbu realizovali stavitelé Josef Novotný a Josef Vyleťal, stavební dozor prováděl stavitel Josef Jihlavec.
V letech 1956–59 došlo k dostavbě druhé poloviny areálu - Základní školy v Zálabí (autor návrhu Ing. V. Rohlíček). Tato další základní škola byla postavena symetricky podle severojižní osy jako západní část školního areálu v duchu Gočárova původního řešení.
Tříkřídlová dvoupatrová budova je zděná, je koncipována obdobně jako předcházející gymnázium, uliční průčelí jsou řešena v režném zdivu s kontrastem cementových omítek na římsách, meziokenních pilířích, soklech a vstupním portiku. Střechy hmotově členité stavby jsou ploché ukončené výraznou kordonovou římsou. Střešní nástavby jsou spojeny železobetonovou pergolou.
Škola je navržena jako dvoutrakt, 2-metrového výškového rozdílu mezi nábřežním chodníkem a dvorem je využito při dispozičním i architektonickém řešení stavby. Společný školní dvůr je ohraničen symetricky umístěnými křídly obou škol.
Po 2. světové válce byly obecné a měšťanské školy spojeny v jednu základní školu, došlo ke změně funkčního využití řady místností s cílem získat větší počet tříd. Postupně byly prováděny rekonstrukce instalací, výměny podlah apod. Při těchto stavebních úpravách nedošlo k zásahu do vnějšího vzhledu stavby.

2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Fotky???
dkl
30.10.08 11:06
pravda
Jan Kratochvíl
31.10.08 12:31
show all comments

more buildings from Josef Gočár