Výstavní hala firmy Altenried

Výstavní hala firmy Altenried
Spolupráce:Oliver Baldauf, Michael Ohneberg
Address: Bregenzer Strasse 6, Hergatz, Germany
Investor:Bernd Altenried
Project:1993
Completion:1994
Area:3134 m2
Site Area:9541 m2
Built Up Space:7584 m3


Sochařsky ztvárněný výrobní objekt navenek jasně ukazuje, co se uvnitř odehrává: zpracovává dřevo. Stavba záměrně stojí v blízkosti spolkové silnice, takže je na očích každém okolojedoucímu a široce otevřená výloha má každého přimět k zastavení. Dům se skládá z velkorysé výstavní výstavní a prodejní části, která je mírně zvýšená nad okolním terénem a rozprostírá se téměř přes celou délku stavby, kam se vstupuje přímo z hlavní ulice. Ze zadní strany domu, který je usazen v lehce svažitém pozemku, se nachází sedm velkých garážových dveří umožňujícím příjezd nákladních automobilů do skladové části. Obvodové stěny a stropní deska pod prodejnou jsou z betonu. Všechny nadzemní ostatní části jsou ze dřeva. Výstavnímu prostoru dominují mohutné lepené vazníky ze smrkového dřeva. Vnější plášť obložený modřínovým dřevem je složený ze sendvičových panelů, které plynule přechází ve střechu. Monolitická budova vyvolává představy lodi, jejíž přídí prochází přes roh štěrbinové okno. Na zádi se nachází kanceláře a sociální zařízení, zatímco oranžově natřená stěna na konci výstavní plochy je zamýšlena pro budoucí rozšíření. Díky nepřehlédnutelnému vzhledu zákazník dodatečně získal další reklamu: Architektura zde promlouvá navýsost srozumitelným jazykem vycházejícím z podstaty stavby.

be
0 comments
add comment

more buildings from baumschlager eberle