Výstava Židovská obec v Praze od roku 1945

Výstava Židovská obec v Praze od roku 1945
Spolupráce:Anna Kajzarová
Autor a kurátor výstavy: Martin Šmok
Grafický design: Pavel Hrach, Magda Fišerová, i men s.r.o. – Ivan Kremláček
Address: Jeruzalémská 7, Nové Město, Prague, Czech Republic
Investor: Židovská obec v Praze za finanční podpory  Magistrátu hl.města Prahy a Nadace Židovské obce v Praze
Project:04 - 05 / 2011
Completion:07 - 09 / 2011


Pro plánovanou stálou expozici výstavy byly vybrány prostory levé (severní) části boční lodi ženské galerie v 1. patře Jubilejní synagogy.  Zadáním výstavy bylo představení velkého množství kopií unikátních  dokumentů vč. fotografií zachycujících klíčové okamžiky existence pražské židovské obce od konce druhé světové války až do současnosti. Kurátorem výstavy byl stanovený rozsah cca 35 tematických a chronologicky řazených panelů.
Vzhledem k zadání vytvoření výstavní expozice v prostorách nemovité kulturní památky, neuzpůsobené k instalaci, bylo nutné při návrhu zohlednit řadu omezení. Zásadním vzhledem k rozsahu  byl již rozměrový limit, šíře galerie pouhých 2.8 m, s jednostranným osvětlením. Pro instalaci výstavy panelů nebylo možné jakýmkoliv způsobem zasahovat do stavby, včetně dekorativně malovaných povrchů. Krajně limitní byl také dostupný příkon el. energie. Pro umožnění výstavy bylo nutno vyrovnat prostor do jedné úrovně podlah. Došlo k vybourání  stávající základových patek pro 2. a 3. řadu lavic žen. Návrh nově instaluje první řadu lavic u balkonu.

Instalace dokumentů 
Koncept vychází z racionálního požadavku na splnění požadovaného rozsahu panelů, intaktního přístupu k objektu, řešení v jednostranně osvětleném prostoru. Dává možnost volného průchodu návštěvníků a umožňuje jim i selektivní výběr předkládaných informací. 
Návrh tvoří řada volně stojících panelů  instalovaných v ose ochozu hlavní lodi (viz výkresová část dokumentace). Návrh tištěné části expozice je rozdělen  na 6  výstavních objektů (základní modul 1000 x 1000 mm) a 1 objekt dvojnásobný  naproti výstupu na vnější schodiště. Objekty  mají ve vztahu k okolní historické architektuře také převýšenou proporci kvádrů s centrálním nosným sloupkem. Sloupek, spolu s jeho skrytým závažím v patě, zajišťuje základní stabilitu instalovaných panelů a je použit i pro přívod elektřiny k jejich světlům. Středový sloupek je složen ze 4 ks ocelových L profilů 45 / 45 / 5 mm. Prostor uvnitř stojek je pro trasování kabeláže osvětlení. Mezi profily sloupku se vkládají ramínka z ocel. pásoviny nesoucí jednotlivé panely. Tyto lze výškově adjustovat. Výstavní panely jsou z potištěného Forexu tl. 10 mm, panely na schodišti jsou z tenčího materiálu -  tl. 3 mm. Panely (max. rozměr 2,7 m výšky) jsou vždy výškově i půdorysně na jednotlivých sloupcích rozposouvány. Jimi vymezený objem je v nárožích vždy otevřený. Silueta objektů je lehce rozvolněná (při průchodu umožňuje postřehnout i vlastní konstrukci sloupků a ramínek).

Na galerii je navržena zvýšená – zdvojená podlaha, krytina Marmoleum – řada Walton uni.
Podlaha slouží jako  instalační prostor pro  přívod elektřiny na požadovaná místa bez stavebního zásahu do stávajících konstrukcí, umožňuje zapuštění patic s ocelovou podložkou pro kotvení sloupků. Zakrývá opticky nevyhovující a silně poškozené stávající xylolitové podlahy galerie.
Do jednotlivých balkonů se sníženou podlahou byly nově osazeny kopie dobových lavic. Předlohou pro zhotovení byla dnes již jediná zachovaná řada původních lavic (poslední pod varhany) dle návrhu arch. Wilhelma Stiassneho. Prostor za tribunou pod varhany slouží jako zázemí výstavy. Je oboustranně trvale uzavírán dvěmi rozpěrnými panely s polepy.

Audio vizuální část
Součástí výstavy je projekce dokumentárního filmu „Židé v Československu“ z roku 1947, a záznam interview s Arje Kubovym, bývalým izraelským velvyslancem v Praze, ve kterém divákům americké televize na konci roku 1952 vysvětloval situaci židů za železnou oponou.

V zadní  části (při áronu)  se  galerie rozšiřuje a vytváří prostory přibližně čtvercového půdorysu. Zde je umístěna audio instalace. Prostor je od lodě synagogy ostíněn a přitemněn vysokým  objektem obsahujícím  v sobě zabudovaný data projektor a ozvučení. Projektor je spínán pohybovým čidlem. Okenní otvor je zastíněn black out  závěsem. Před protilehlou (severní stěnou) je instalována promítací plocha. Mezilehlá plocha je vybavena nízkými taburety. V nice nízkého balkonového zábradlí v audiovizuální části výstavy je nízký objekt, s instalovanými  touchscreeny a směrovými reproduktory (altern. sluchátky). Výškově je uzpůsobený tak, aby se přes něj otevřel návštěvníkům krásný pohled do přední části lodi, a zároveň fungoval jako zvýšení stávajícího zábradlí a bránil pádu osob.

Osvětlení výstavní expozice
Z hlediska omezené možnosti využití příkonu(cca 2kW) a požadavku osvětlení  mnoha výstavních ploch, je výstava osvětlena svítidly s liniovými LED diodovými zdroji. Světla v podobě LED pásků jsou kotvena a zapuštěna vždy do horní hrany výstavních panelů. Jsou navrženy na automatické i ruční spínání. Jednotlivé sloupky (panely) mohou být nezávisle ovládány, stmívány a v případě výměny instalace také vypnuty.

Přístup
Návštěvníci vstupující na výstavu prochází postranním vchodem do schodiště v levé části vstupního portiku. Jsou dále vedeni dosti dlouhou cestou navazujícím jedno a dvouramenným schodištěm. Ve snaze „zkrátit  tuto cestu, a navést návštěvníka k vlastnímu výstavnímu prostoru na galerii, jsou již do prostoru schodiště instalovány základní info panely. Nově navržený závěs v prostoru schodiště kryje průchod na toalety, nevzhlednou mycí kuchyňku a rozvaděče elektro. Na stěnách schodiště jsou patrny sondy, které pod stávajícím nátěrem odkryly barevnou dekorativní výmalbu, taktéž určenou k restaurátorskému zásahu.

Dle později upraveného zadání jsou  související stavební úpravy i (demolice stáv. základů, úpravy podlah, zasíťování, rozmístění základových patic) řešeny pro obě části (strany) ženské galerie – pro možné budoucí využití pravé části.

Ing. arch. Richard Sidej
Znamení čtyř – architekti
0 comments
add comment

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI