Letní dům u Štěchovic

Letní dům u Štěchovic
Letní dům mezi poli a lesy zvlněné krajiny povltaví. Místo v táhlém svahu oplývá dalekými výhledy, otevřeným prostorem. Osamocená stavba – chata – se přimyká ke svahu, kopíruje jej. Téma víceúrovňového uspořádání prostupuje interiérem. Velkorysé kryté terasy. Patro jako vyhlídka.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
fúha!
25.07.19 04:06
show all comments

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI