Vila v Novém Městě nad Metují

Vila v Novém Městě nad Metují
Rafinovanou intimitu domu usazeného na opukovém útesu nad meandrem řeky nedaleko centra města bedlivě střeží skvostná kamenná zeď, místy až devět metrů vysoká. Na ní navazuje třípodlažní dispozice, z větší části zahloubená pod úroveň terénu, téměř zcela mimo zorný úhel sousedů i kolemjdoucích. Svým pojetím a důrazem na kvalitní řemesla dům navazuje na klasický prvorepublikový funkcionalismus, čímž zhmotňuje představu investorů o využití konzervativních hodnot, jako jsou podstata, poctivost a tradice jako základních kamenů jejich nového domova.

"Navrhnout nekompromisně funkční dům s ohledem na charakter pozemku s problematickým podložím na hraně srázu byla výzva, nesmírně atraktivní, snový úkol," vzpomíná na začátek spolupráce Ing. arch. Kateřina Novotná. "Architekt ke své práci potřebuje i osvíceného investora a právě v tomto případě projekt těžil z našeho vzájemného souznění," dodává královéhradecká architektka, která už s rodinou investora dříve zrealizovala stavbu rodinného domu. "Bez problémů jsme se shodli na základním přístupu: kvalitní materiály, žádná zbytečná zdobnost." A podobně prostě a bez příkras zní s odstupem času i pocity nových obyvatel: "Od prvního dne máme pocit, jako bychom tu žili odjakživa."

Komunikace objektu s jeho okolím v rámci městské zástavby je neokázalá a decentní. A v podobném duchu byly ve spolupráci s investory navrženy i dispozice – zatímco společenská hala svými rozměry dokáže zdůraznit ušlechtilost zvoleného materiálu, ostatní obytné místnosti zůstávají přiměřené a snadno zabydlitelné. Kompletnost vyznění interiéru dotváří nábytek, z velké části vyrobený na míru podle původní představy architekta.

Z tvarosloví exteriéru na sebe snad nejvíc pozornosti poutá provokativně zaoblené nároží nad bazénem. I to je však prvek, který zůstává důsledně skrytý běžným pohledům. A to i pro návštěvníky sousedního veřejného parčíku s vyhlídkou, jehož rekonstrukci investor provedl na vlastní náklady jako součást celého projektu. A zatímco se první návštěvníci vyhlídky kochají výhledem na zámek, starosta města přiznává, že součinnost úřadů nebyla vždy nejlepší, protože ryzím úmyslům se v dnešní době těžko věří. "A my si přitom jenom chtěli tak nějak uklidit před svým novým prahem a zároveň zkrášlit město, které máme moc rádi," glosují už se spokojeným nadhledem noví obyvatelé "neviditelného" domu za zdí. Domu, který se špatně fotí, ale dobře se v něm žije.
0 comments
add comment

more buildings from Kateřina Novotná