Rodinný dům u Holic

Rodinný dům u Holic
Architect: Kateřina Novotná
Address: Czech Republic
Project:2010
Completion:2011Rozsáhlá parcela o výměře téměř 3000 m² se nachází v klidné lokalitě na východním okraji obce Koudelka u Holic. Přístup je ze severovýchodu po zpevněné cestě patřící investorovi. Pozemek se mírně svažuje na jihovýchod k lesu a na jihozápad k ovocnému sadu. Na hranici pozemku se svah stává příkřejším a otevírá cenné panoramatické výhledy. Přáním investora bylo navrhnout přízemní domek, který maximálně využije příznivé orientace pozemku a umožní obyvatelům vnímat okolní krajinu. Přáním bylo opticky i funkčně propojit vnitřní prostory se zahradou.
Dům je umístěn při příjezdu v severním rohu pozemku. Atraktivní jižní část zahrady zůstává volná. Původně plánované posazení souběžně s komunikací bylo na přání investora změněno. Dům byl otočen o 15° k východu, protože si budoucí obyvatelé cení ranního slunce.
Jedno generační dům s dvojgaráží je navržen pro trvalé bydlení manželského páru a pro příležitostný pobyt dvou dospívajících dcer. Půdorys domu ve tvaru L se skládá ze soukromého křídla s ložnicemi se zázemím a ze společenského křídla, které tvoří obývací hala s kuchyní a jídelním stolem. Obě křídla svírají pravý úhel a vytvářejí tak závětrný roh, kde je umístěna dřevěná terasa, částečně krytá pergolou. Terasa je orientována na jih. Je na ní přístup ze společenské haly a ze všech ložnic. Pokoje jsou s terasou propojeny velkými prosklenými plochami, které je možné velkoryse otevřít. Na severu je základní L-kový půdorys narušen zakousnutou dvojgaráží, která je propojena se zádveřím. Na zpevněnou plochu před garáží se vejdou dvě parkovací místa.
Dům byl navržen s rovnou střechou, která musela být na přání stavebního úřadu změněna na sedlovou se sklonem 8°, která vyhoví místním regulativům. Rovná střecha zůstala akceptována na garáži a vybíhající části obývací haly. V části obývací haly, nad kterou je pultová střecha, zvednutý podhled kopíruje tvar střechy. Zvýšení podhledu umožnilo přístup cenného horního světla do kuchyňské a jídelní části. Dům bude zděný se zateplením. Povrch domu bude proveden v hladké omítce světlé barvy. Střešní krytina pultové střechy bude titanzinek. Na částech s plochou střechou bude kačírek. Dveře a okna budou hliníková, meziokenní pilíře budou opatřeny cementovou stěrkou šedé barvy.
0 comments
add comment

more buildings from Kateřina Novotná