Vila v Lysolajích

Vila v Lysolajích
Address: Sídlištní, Lysolaje, Prague, Czech Republic
Completion:2016
Area:402 m2
Built Up Area:280 m2


Pozemek se mírně svařuje k jihu, přístup na něj je ze severní části – nabízel tedy ideální rozložení hmot stavby i dispozičního uspořádání.  Nachází se v zóně rodinné výstavby s návazností na bytové domy a okrajově na univerzitní areál. Dům je umístěn při severovýchodní hranici parcely, svou orientací a umístěním využívá morfologii terénu. Delší fasáda se otevírá jižním směrem do údolí velkorysou prosklenou částí přízemí. Předsazená část patra v jižní a západní části pak skýtá stínění i přístřeší terasy obrácené do zahrady. 
odinný dům lze rozdělit na dvě části: přízemní, ze severu hmotnější část byla pojednána ve světlé omítce, nad ní se nachází část patra s přesahem nad jižním a západním půdorysem přízemí. Struktura dřevěného obložení patra vytváří drobnější detail, který se objevuje i na přístřešku vstupní části. Kompaktní hmotu patra na jižní straně rytmicky člení okna a posuvné stínící dřevěné panely. Převažující horizontální členění stavby podporuje krajinářský přístup se zachováním menšího měřítka objektu.
 přání majitelů mít nadstandardní, komfortní a otevřenou vilu tedy vzešla dvoupodlažní obdélníková stavba s jednoduchými, ale působivými výrazovými prostředky, které ji odlehčují a činí transparentní: velkým prosklením, hladkou bílou omítkou a obkladem z dřevěných latí s distančními mezerami. „Záměrně jsme se omezili jen na tři materiály, a to jak v exteriéru, tak v interiéru. Hlavní roli v domě hrají průhledy všemi směry. Architekturu tvoří základní hmota a hra světla a stínu, která se stále mění,“ uvádí architekt Marek Tichý a dodává: „Obklad z dřevěných latí propouští světlo, vytváří dynamickou perforovanou strukturu podobnou koši. Tento plášť nám umožnil navrhnout řadu originálních detailů, které přispívají k čistotě architektonického výrazu. Například balkonové zábradlí a posuvné okenice, které splývají s plochou obkladu a neporušují jednolitost fasády.“ 
ispoziční řešení odpovídá současným standardům – v přízemí se nachází společná obývací část, vstup a garáž, v patře soukromá zóna s ložnicemi. Zázemí, hlavní vstup, šatna a technická místnost jsou v přízemí „přidány“ k dvoupodlažní hmotě domu, takže působí jako nízká přístavba. Téměř celé přízemí zaujímá společná obývací část - obývací pokoj a kuchyňská zóna s jídelnou připomínají dvě spojité nádoby, které mohou být kdykoliv vzájemně odděleny nebo spojeny posuvnou stěnou. Jižní a západní fasáda, plně prosklené s bezrámovým zasklením, otevírají panoramatický výhled a vytvářejí dojem, že jste nedílnou součástí dění venku. V patře se nachází dětský pokoj a dvě velké ložnice se stinnou lodžií. Dům je plně podsklepen, v suterénu jsou umístěny skladové prostory a domácí fitness. Konstrukce: Železobetonový stěnový systém doplňují dva sloupy v prostoru obývací místnosti v 1. NP. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Základová deska o tloušťce. 200 mm je uložená na betonových pasech po obvodě objektu a pod vnitřní nosnou stěnou v 1. PP. Vnitřní mezipokojové stěny jsou z keramických tvarovek, nadpraží otvorů tvoří systémové keramické překlady. Instalace jsou vedeny v předstěnách. 
chodiště bylo navrženo jako železobetonová prefabrikovaná ramena uložená přes akustickou izolaci pomocí ozubů na stropní desky a mezipodesty. Jednoplášťová plochá střecha má klasické pořadí vrstev, stejná skladba byla použita i na terase nad 1. NP, která je pochozí pro údržbu. 
 rámci terénních úprav jsou u domu dvě opěrné stěny z gabionů.
0 comments
add comment

more buildings from TaK Architects