Vila v Horních Počernicích

Vila v Horních Počernicích
Popis řešeného území - širší vztahy

Pozemek se nachází v okrajové části Horních Počernic se zástavbou jedno a dvoupodlažních solitérních rodinných domů. Vlastní parcela - původně ovocný sad - má nárožní polohu. Pozemek je svažitý na délku pozemku s převýšením cca o 3,5 m. Celou severní stranou sousedí pozemek s městským parkem.

Umístění stavby a hmotová koncepce
Zadání klienta bylo standartní - nepodsklepený, dvoupodlažní dům s dvougaráží.
Podmínky pro umístění stavby byly
- nepravidelný tvar pozemku, (protáhlý lichoběžník, který šípovitě akcentuje uliční nároží)
- orientace ke světovým stranám a maximální odstup od sousední stavby (na jihu)
- vytvoření velké centrální a pohledové zahrady v zadní (západní) části pozemku, která by byla domem (částečně) chráněna od pohledů z ulice
Umístění stavby do ideální nárožní polohy, které minimalizuje zastínění pozemku vlastním domem, a zároveň vymezuje začátek/konec ulice, je umožněno nepravidelným tvarem stavby. Hmota se vertikálně i horizontálně přizpůsobuje místu a přebírá a pokračuje v motivu nepravidelnosti. Tato koncepce umožnila optimální využití a hierarchii vnějších prostorů :
1) velká západní zahrada je pohledová pro centrální obytný prostor, část s bazénem je navíc chráněná domem před uličními pohledy, je spojená s velkou jižní zahradou
2) vstupní uliční předprostor je malý - obsahuje pouze representativní nástup
3) vjezd do garáže - vedle vstupu - je dokonce vyčleněný zdmi z vnitřního pozemku do uličního prostoru - je zde volné stání a tato plocha má charakter pohodlného a praktického předjezdu
4) severní zahrádka, má podobu "technického", úzkého pruhu zeleně podél garáže, prádelny a kuchyně

Architektonická koncepce
Dvě podlaží mají několik dalších vnitřních úrovní a to jak v přízemi tak i v patře, kterými se přizpůsobuje stoupajícímu terénu. Dům má druhé podlaží pouze v diagonálně protilehlých nárožích. I přes velký rozsah má tak stavba analogicky s místem drobné měřítko.
Zatímco hmotové komposice je rozmanitá a náročná, materiálově je stavba jednoduchá, s minimálním množstvím detailů.
- celá hlavní hmota včetně okolních zahradních zdí je omítaná v tmavohnědé barvě, se zaatikovými střechami
- garáž na jedné straně je z hlavní hmoty vyčleněna v oplechování titanzinkem lesk
- a diagonálně umístěná nárožní obytná místnost v zahradě - "srdce" domu - je celoprosklenná
Dispozičně jsou v přízemí umístěny společné prostory a v patře privátní ložnice a 2 dětské pokoje.

Konstrukce
Stavba je založena na žel.bet. desce a vyzděna z cihelných tvárnic. Stropy jsou železobetonové monolitické se ztužujícími věnci. Stropní - střešní deska je navržena ve spádu střechy bez podhledu.
7 comments
add comment
Subject
Author
Date
Konečně
Dany
20.03.06 08:54
Ni hao
dapperdanman
20.03.06 11:02
...Ten raumplánek je prima!
šakal
21.03.06 07:11
Koooooooooonečně!
Petrhrabal
04.07.06 03:49
bravo
Matyáš Málek
01.12.06 06:23
show all comments

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI