Veslařský klub Slavia Praha

Veslařský klub Slavia Praha
Novostavba budovy veslařského klubu je umístěná v exponované části na náplavce pražského nábřeží na Smíchově.
Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Základními materiály byla zvolena kombinace betonu a oceli doplněná dřevěnými prosklenými fasádami.
Bezprostřední blízkost vody a také výhledy z protějšího břehu řeky Vltavy ovlivnily architektonické řešení, snahou bylo orientovat život v budově směrem k řece. Umístění budovy je podřízeno směru údolí řeky a linii nábřeží. Stavba je situována souběžně se značně zatíženou pobřežní komunikací, takže působí jako bariéra mezi silnicí a řekou a vytváří na náplavce, mezi objektem a řekou, klidné a čisté prostředí.
Výška stavby nepřevyšuje úroveň zábradlí na mostě, takže nevytváří překážku a nebrání ve výhledu z domů na nábřeží.
Vnitřní dispozice jsou řešeny tak, že všechny místnosti mají okna orientovány směrem k řece, střed stavby protíná komunikační koridor otevřený přes obě podlaží, sociální a technické zázemí je situováno směrem k pobřežní komunikaci.
Interiér je přímo propojen s vnějším prostředím pomocí posuvných oken a lávek s dřevěnými rošty. Terasa v přízemí spojuje stavbu s řekou.
0 comments
add comment

more buildings from ADR