Minipivovar Most

Minipivovar Most
Spoluautoři:Jana Zoubková, Pavel Čermák, Lucia Honc, Zuzana Kollárová
Projektant: Bomart spol.s r.o.
Address: Pod Koňským vrchem 3450, Most, Czech Republic
Investor:Pivovar M3 a.s.
Project:2015-18
Completion:2020
Area:450 m2
Built Up Area:515 m2
Site Area:4900 m2


Projekt Minipivovaru Most navazuje na již realizované pivovary Hostivar 1,2, Trautenberk a Spojovna pro stejnou síť akcionářských vlastníků. Minipivovar se nachází na okraji města Most v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji.

Stavba minimalistického rázu je postavena na obdélníkovém půdorysu v ulici Pod Koňským vrchem. Složitost města i relativně komplikovaný pozemek nás vedly k tvarově jednoduchému řešení. Fasáda objektu je cihelná s výraznými skleněnými plochami na obou koncích. Na jednom konci budovy je otevřený průhled do interiéru restaurace a na druhém konci stavby je umožněn pohled do technologického zázemí, varny piva. Mezi těmito okny je fasáda objektu vyplněna režným cihelným zdivem.

Vnitřní dispoziční uspořádání je dáno jeho provozními potřebami. V podlouhlém objektu lze nalézt dva hlavní provozní celky. Na severní straně je zázemí pivovaru, kde dochází ke vzniku hlavního produktu – výroby piva. Na opačném konci je pak prostor restaurace s výčepem a také zázemí kuchyně.

Interiér objektu je též navržen velmi jednoduše. Stěny jsou ve velké míře ponechány v surovém, vyzděném stavu, přetřené pouze bílou výmalbou. Lokálně, např. v sociálním a kuchyňském zázemí, je cihla doplněna keramickým obkladem. Hlavní veřejný prostor objektu – restaurace – je kombinací cihelného zdiva, dřevěného nábytku s kovovými detaily, ocelových prvků konstrukčního rázu a betonové broušené podlahy.
V centrální části místnosti jsou dva hlavní pulty, jeden výčepní a druhý barový.

Kontakt s okolím i tvář pivovaru obecně doplňuje graficky ztvárněné logo v podobě písmene M, které je nejen základním označením piva, ale nakonec i fasády celého objektu. Logo, stejně jako celý objekt je jednoduché, čisté a na fasádě je provedeno z černého ocelového plechu.

K restauraci také přiléhá venkovní terasa, která je z části překryta drátěnou konstrukcí po které se bude v letních obdobích popínat chmel, stejným způsobem jako na nedalekých chmelnicích.
0 comments
add comment

more buildings from ADR