Užitné prostory pod mostem „Dreirosen“

Užitné prostory pod mostem „Dreirosen“
Architect: Jiří Oplatek
Address: Unterer Rheinweg 168, Basel, Switzerland
Investor:Christoph Merian Stiftung
Project:2004-05
Completion:2005-06
Built Up Area:2900 m2
Site Area:2900 m2
Built Up Space:14700 m3


Program:
Centrum mladých: foyer, bistro, diskotéka, pracovní prostory, fitness
Hala volného času: trampolíny, fitness, stolní hry, cvičební sál, lanový park
Vodní sporty: klubovny, šatny, sušárny, skladovací prostory
Základna silniční údržby: šatny, denní místnost, sušárna, sklady, garáže

Koncept:
Basilejské mosty se musí od svých počátků vyrovnávat s topografickou zvláštností rýnského údolí, které město ve velkém oblouku protíná - jeho jihozápadní břeh je položen podstatně výše než jeho protějšek. Mostní konstrukce jsou proto na severovýchodním pobřeží vedeny na estakádách a dávají tak automaticky vzniknout mohutným krytým prostorám. Vzhledem k nedostatku stavební půdy malého městského kantonu se v Basileji stalo již tradicí, tyto prostory k nejrůznějším účelům využívat.
Nový most Dreirosenbrücke, který nahradil staré spojení z třicátých let, je dvouposchoďová konstrukce s dálničním spojením Německo-Švýcarsko-Francie na spodní a lokální vozovkou s tramvají na horní úrovni. Hlavní využití krytého předpolí bylo dáno stavební a populační strukturou městské čtvrtě - často mnohočlenné rodiny zde obývají v hustě zastavěných blocích relativně malé byty a nabídka dostatečných prostor pro trávení volného času zde má mnohem vyšší hodnotu než v jiných částech města. Financování Centra mladých a Haly volného času je ostatně příkladem Public Private Partnership; vedle kantonu se na něm podílela podstatnou měrou i jedna soukromá nadace.
Jak po architektonické, tak i stavebně-technické stránce se jedná o neobvyklý projekt, jehož realizace byla spojena s mnohými nevšedními problémy. Vestavba pod nábřežním mostem, která je svojí náplní předurčena k zakotvení v lokální síti městské čtvrti, se musela podřídit superstruktuře dopravní velkokapacitní tepny, jejíž měřítko a geometrie jsou dány plynulým, rychlým dopravním proudem globálního, transevropského spojení.
Mostní konstrukce sice zdarma poskytla příslovečnou „střechu nad hlavou“, v zásadě však byla pro prostory pod ní vestavěné tabu - nesměla být použita pro jakoukoliv nosnou funkci, její podhledy nesměly být obkládány izolačním materiálem a navíc - vzhledem k různým stupňům deformace - musely být všechny nosné prvky od ní důsledně dilatovány. Tyto podmínky vedly k principu stavění „dům v domě“ - nové části jsou koncipovány jako samostatné, samonosné a na mostní konstrukci nezávislé jednotky. V případě plně vytápěných prostor musely být nadto opatřeny vlastním izolačním stropem; navíc v technologii , která by dovolila jeho osazování zespodu. Důsledné oddělení užitných prostorů od dynamicky namáhané struktury dálničního mostu bylo také nutné vzhledem k minimalizaci šíření zvukových a vibračních vln nejen vzduchem a mostní konstrukcí samotnou, ale i zeminou přes základovou spáru mostních pilířů.
Vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých užitných částí, včetně různého stupně ohrožení spodní vodou na relativně nízkém břehu Rýna byly pro jednotlivé trakty použity rozdílné stavební technologie, jejichž uplatnění také odráží limitovanost v nasazení pomocných stavebních prostředků při provádění stavby.

Konstrukce:
Základy - Železobetonová základová deska, vyztužená proti tlaku spodní vody.
Centrum mladých - Nosné vnitřní stěny dřevěná rámová konstrukce s akustickou izolací a plošným vyztužením panely OSB resp. sádrovláknitými deskami; stropy z dřevěných prefabrikovaných komorových elementů s integrovanou tepelnou izolací.
Hala volného času - Dělící stěna vzduchotechnické centrály dřevěná sloupková konstrukce s obložením EI 60; vestavba šatnového traktu dřevěná konstrukce jako v centru mladých; strop je tvořen podhledem nosné konstrukce mostu.
Vodní sporty/ šatnový trakt - Podlahová deska z prefabrikovaných dřevěných komorových panelů, uložená na ocelových rámech; stěny a strop jako v centru mladých.
Vodní sporty/ skladové prostory - Stěny beton resp. vápenopískové tvárnice; strop podhled mostní konstrukce.
Silniční údržba/ personální trakt - Vnitřní stěny nosné z vápenopískových tvárnic, strop z dřevěných prefabrikovaných komorových dílců s integrovanou tepelnou izolací.
Silniční údržba/ sklady, garáže - Vnitřní stěny beton resp. vápenopískové tvárnice; nosná konstrukce fasády z ocelových, žárově pozinkovaných profilů; strop podhled nosné konstrukce mostu.
Fasády - Samonosná ocelová, termicky dělená konstrukce s pevným zasklením a aluminiovými zasklívacími lištami, předsazené rolety jako ochrana proti slunečnímu záření. Fasáda silniční údržby z pozinkovaných ocelových panelů v kombinaci s ocelovými okny a vraty. V traktu vodních sportů celokovová, hliníková sklopná okna.

Technika:
Centrum mladých je vytápěno podlahovým topením, ostatní části radiátory. Prostory bez vlastního izolovaného stropu jsou pouze temperovány. Centrum mladých a Hala volného času jsou větrány mechanicky; vzhledem ke zvukovým emisím nebylo možné opatřit fasády větracími křídly.

Interiéry:
Centrum mladých/ Vodní sporty - Podlaha průmyslové dubové parkety z příčných lamel, sanitární prostory keramické dlaždice; obklad stěn z cementotřískových, homogenně probarvených lakovaných panelů; stropy zevnitř opatřeny absorpční vrstvou minerální vlny a obloženy akustickými panely z dřevité vlny.
Hala volného času - Tělocvičná podlaha s polyurethanovou stěrkou, podložená vrstvou gumového šrotu různé tloušťky (dle výšky možného pádu); stěny obloženy absorpční vrstvou minerální vlny a děrovanými akustickými panely z cementotřískových probarvených desek.
Silniční údržba/ personální trakt - Podlaha keramické dlaždice; povrch stěn z pohledových vápenopískových tvárnic; obklad dřevěné stropní konstrukce jako v centru mladých.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Jak se bude most opravovat?
Ibrahim Achtar
24.05.07 02:55
životnost
Pavel Stříteský
13.12.07 08:54
show all comments

more buildings from Jiří Oplatek