Usedlost na samotě v podhradí

Usedlost na samotě v podhradí
Project:2010
Completion:2012
Area:575 m2
Built Up Area:509 m2


Samota na louce mezi lesy, v podhradí strážného hradu byla zastavěna během porevolučních 90. let nedokončeným projektem usedlosti. Zbyla zde po něm jen zchátralá konstrukce dřevostavby s valbovou střechou, na masivním železobetonovém suterénu a přilehlá stodola.

Přáním nového vlastníka, bylo na pozemku navrhnout přízemní, velkoryse pojatou stavbu, s univerzální dispozicí pro budoucí bydlení čtyřčlenné rodiny, s výminkem pro babičku případně pro hosty. Na místě stodoly pak postavit dům správce a vytvořit tak zázemí ekofarmy.

Koncept
Pro umístění novostavby byl využit stávající železobetonový suterén, jehož odstranění by bylo nehospodárné. Výrazný lem jeho stropní desky tvoří plovoucí palubu nového domu nad přilehlou loukou.
Dispozičně je dům rozdělen na hlavní obytný prostor s klidovou částí rodičů a byt pro babičku. Ty lze vzájemně oddělit, nebo propojit přes dětskou část.
Novostavba se otevírá jihovýchodním směrem k lesu. Zvednuté cípy střech, každé ze čtyř částí domu, prosvětlují dům do hloubky dispozic jižním sluncem. V létě naopak svými přesahy střecha stíní. Ze severozápadní návětrné strany je dům chráněn těžkou kamennou stěnou, s vyřezanými průhledy do volné krajiny. Rastr kamenného zdiva zároveň zjemňuje hmotu domu při pohledu z nedaleké silnice a vytváří dojem splynutí s lesem v pozadí. Odkazuje na středověký hrad nad sebou.

Konstrukce a technologie
Původní suterén včetně původní bazénové haly byl proveden z monolitického železobetonu. Drobnými úpravami byl suterén naplněn funkční dispozicí nevytápěného zázemí domu, s vestavbou vytápěné části wellness a technického zázemí. Uhlíkové výztuhy pod původní průvlaky umožnily rozšířit vjezdová vrata podzemní garáže.
Přízemí je navrženo jako zděná stavba z porobetonových tvárnic se železobetonovou stropní deskou. Důraz byl kladen na velmi nízkou spotřebu energií. Dům je vybaven integrovaným zásobníkem tepla, natápěným tepelným čerpadlem a solárními kolektory. Větrání je zajištěno rekuperací.

Materiály a vzhled
Omítané bílé stěny domu jsou sevřeny kamennou zdí. Nevýrazná jednolitá podlaha nechává vyniknout dřevěný prkenný podhled. Ten, stejně jako kamenné zdi, volně prochází skrz velkoryse prosklené plochy z interiéru ven a vytváří tak jejich maximální propojení. Rámy oken i zárubně vnitřních dveří jsou hliníkové.
0 comments
add comment

more buildings from AIR