Úřednické vily Zemského ústavu choromyslných v Kosmonosích

Úřednické vily Zemského ústavu choromyslných v Kosmonosích
Architect: Jiří Kroha
Project:1923-24
Completion:1924-26


SITUACE: Vila postavena jest mimo vlastní ústav na svahu v sousedství dvou domků dalších. Při straně severní přistavěna jest k ulici, strany ostatní do zahrady.
PŮDORYS: Ve vile zřízeny čtyřpokojové byty s příslušenstvím ve velikostech odpovídajících pro byty úředníků podle norem zemského správního výboru v Čechách. Při jednom bytě má v každém patře jeden pokoj zvláštní vchod z podesty pro eventuelní umístění úředníka svobodného. Vila jest jednopatrová se sušírnou v podkroví a malými půdami. Při sušírně terasa pro věšení prádla. Prádelna jest v souterainu. Při schodišti terasa pro čištění. Světlá výška místnosti je 2,85 m.
PROVEDENÍ: Krytina rovné střechy asfaltová s cementovou dlažbou. Krytina části půdní Syenitem barvy měďnaté. Celkový stavební náklad 475.000,- Kč. Projekt z roku 1924 postaven byl v roce 1926. Podlahy vlýskové, dubové a bukové, dlažby šamotové „Rako", omítka břizolitová, sokl z umělého kamene. Horní část schodiště režného zdiva z bílých cihel.

0 comments
add comment

more buildings from Jiří Kroha