Vlastní vila arch. Krohy

Vlastní vila arch. Krohy
Architect: Jiří Kroha
Address: Sedlákova 45, Stránice, Brno, Czech Republic
Completion:1928-31


Při stavbě svého domu použil jsem heraklithových ploten jako isolačních vložek stropních na terase a isolace v obvodových stěnách a příčkách. Vzdor tomu, že dům jest otevřen velikými okenními otvory (jednoduchá okna dvojitě zasklenná) a vzdor tomu, že stojí na místě vydaném severozápadním větrům jest teplý. Mohu tedy říci, že heraklith se v mém domě osvědčil velmi dobře.
Obvodové zdi jsou isolovány dvojím způsobem. Zevně dutá 15 cm příčka cihelná, následuje 5 cm heraklithová deska na cement a obyčejné strojové cihly na stojato. V druhém případě jest heraklithová isolace na vnitřní straně zdi.
Konstatuji, že trhliny se v heraklithových stěnách neobjevily. Jest ovšem velmi důležito, aby heraklithové plotny nebyly zbytečně vedením vody, elektrického proudu, plynu a ústředního topení rozbity.
Velmi dobře osvědčil se heraklith jako isolace tepelná ve stropech 1. patra pod terasou, ačkoliv stropy isou celkem pouze 40-45 cm silné, včetně vyrovnávacích vrstev a opatřeny isou citlivými sádrovými omítkami s leštěnou malbou cirinovou, netrpí vůbec v zimě nejmenším opocováním ani mírným zamlžením malby, která jest svítivě lesklá. Isolace heraklithová jest 5 cm silná a byla položena do cementové malty bez jakéhokoliv zalití maltou.
Arch. inž. Jiří Kroha (psáno pro časopis Heraklithové rozhledy 2/1933)

0 comments
add comment

more buildings from Jiří Kroha