THE BLOX

administrativní budova

THE BLOX
Spolupráce:Ľubomíra Gállová, Lenka Kadrmasová, Branislav Blažek, Tomáš Herle, David Macháček. Soutěžní projekt a projekt k územnímu řízení: Jiří Hejda, Richard Doležal, Jiří Chlumský, Lucie Waclawiecová
HIP: ATELIER SAEM, s.r.o. | Michal Procházka, Michal Dub
Address: Evropská 11, Dejvice, Prague, Czech Republic
Investor:IVG ČR, s.r.o.
Project:2008 - 2013
Completion:2013 - 2015
Area:20042 m2


Novostavba administrativní budovy s retailovými plochami v přízemí navazuje na základní urbanistický koncept pražských Dejvic. Součástí návrhu osmipodlažní budovy bylo i řešení přiléhajícího parku.

Pražská čtvrť Dejvice je známá svým urbanistickým konceptem započatým ve dvacátých letech minulého století. Jeho tvůrce, arch. Engel, na dlouho dopředu stanovil pravidla v umísťování budov, které se až na velmi malé výjimky doposud dodržují. Bylo tedy jasné, že základní tvar objektu musí navazovat na širší urbanistický koncept území, zároveň však řešit stavbu v úzkém sepjetí s nejbližším okolím. A to i s objekty, které zmiňovaný řád narušují. Na severní straně dům dochází k pevně stanovené uliční čáře a výškově řeší předěl mezi uvolněným prostranstvím parku na východní straně a standardní výškou zástavby v uliční frontě. Na straně západní, směrem k hotelu Diplomat, nově redefinuje podstatné znaky městského urbanismu tím, že sceluje prostor mezi domy a připravuje jej na případnou dostavbu před hotelem, na půdorysnou úroveň uliční čáry. Samostatnou kapitolu pak tvoří vzájemná koexistence navrhovaného domu a plánovaného parku. Dům (ostatně jako i další, stávající výstavba) parku využívá jako podstatnou kompenzaci jinak rušné lokality. Většina funkcí v domě má na prostor parku alespoň optickou vazbu.

Dům je opticky rozvržen do několika plánů, které měřítko stavby přizpůsobují objektům v sousedství. V zásadě je rozdělen do dvou křídel. Jejich minimalistická architektura využívá obdobných architektonických znaků, avšak v konečném výsledku je od sebe odlišuje. Je zřejmé, že menší křídlo, které je souběžné s ulicí Evropská, představuje representativní část budovy se vstupy a veřejnými prostory, naopak křídlo větší, navržené podél parku, je křídlem čistě funkčním. Koncepci dvou pohledově nezávislých segmentů podporuje tvarosloví fasád, použitých na větším křídle. Tmavý pás, výrazný prvek přecházející do rizalitů nebo konzol, má pečlivě volené tvarosloví. Nese totiž nelehký úkol. Absorbuje do sebe často protichůdně stanovené prostorové podmínky a požadavky, které byly v průběhu projednávání na projekt vzneseny. Jeho výrazný efekt přerušuje nutné ustupování nebo vykrajování hlavní hmoty objektu, která se tak zdá být jasná a čitelná.

Dispoziční - funkční koncept stavby je velmi jednoznačný. Majoritní administrativní funkce, je bezezbytku zastoupená ve všech nezemních podlažích od prvního patra. V přízemí, jsou umístěny funkce podporující administrativní část (recepční hala, kantýna, kafeterie) a pronajímatelné obchodní plochy orientované do uličního prostoru. V podzemí je umístěn parking a prostory technologie a zázemí domu. THE BLOX je typickým zástupce městské kancelářské budovy, podporující svým polyfunkčním konceptem prostředí města.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Blox
Jirivitekaw@gmail.com
23.04.17 01:43
show all comments

more buildings from DAM architekti s.r.o.