Stodola 21

Stodola 21
Completion:2020-21
Built Up Area:335 m2
Site Area:6472 m2
Built Up Space:1694 m3
Price:7 700 000 CZK


LOKALITA
Obec Třebešice se nachází v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji. V této malé obci s 288 obyvateli dlouhodobě zcela scházely prostory pro umístění obecní techniky a zázemí nutného pro údržbu veřejných prostranství, která jsou jinak na poměry takto malé obce příkladně udržovány.

ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Na půdorysu bývalé stodoly byly obnoveny kamenné stěny, do kterých byla vložena ocelová skeletová konstrukce, podepírající letící střechu s extenzivní zelení, zapojující stavbu do přírodního okolí. Do takto nově vzniklého halového prostoru, sloužícího pro parkování obecní techniky, byl dále vložen kovový box s kanceláří a zázemím pro obsluhu (kde je umístěn pracovní stůl, úložné prostory, šatna a hygienické zázemí se sprchou a wc). V jihovýchodní fasádě je v kamenném zdivu vytvořen otvor, který osvětluje prostor zázemí obsluhy obecní techniky.
Nově navržená stavba je napojena na obecní komunikaci, je průjezdná v ose sever jih na hospodářský dvůr, sloužící ukládání a manipulaci s materiálem. Výjezd z objektu je možný také na přilehlý pozemek, který je napojen na místní komunikaci novou příjezdovou cestou.
Materiálové řešení stavby je kombinací smíšeného zdiva s cihelnými klenbami a černé oceli. Vjezdová posuvná vrata jsou v kontrastním dřevěném provedení. Vložený box zázemí je opláštěn antracitovým plechem, ve shodné barevnosti jsou provedeny okenní rámy. Pochozí a pojízdné plochy v halovém prostoru jsou tvořeny šedou betonovou dlažbou.

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Hlavním zdícím materiálem použitým na obvodové stěny stodoly je smíšené zdivo z kamene a cihel. Nově vytvořené klenby pak z plných cihel. Nové zastřešení je navrženo jako ocelová samonosná konstrukce, tvořená sloupy a nosníky, včetně zavětrování. Hrana střechy ve výšce cca 5 metrů přesahuje kamenné stěny o délku cca 1 metr a chrání tak vnitřek objektu proti povětrnostním vlivům. Dvojice vjezdových vrat je řešena jako manuálně posuvná dvoukřídlá. Uvnitř objektu je umístěno zděné zázemí obsluhy o velikosti cca 10 × 4 m, výšky cca 3.5 m s plechovým obkladem. Podlaha je vůči zastřešenému nevytápěnému prostoru o 15 cm výše. Celý prostor je kromě zázemí obsluhy vůči exteriéru otevřený a větraný. Prostor zázemí je vytápěný a nuceně větraný. Stavba je napojena na technickou infrastrukturu z přilehlé komunikace.
0 comments
add comment

more buildings from DOMYJINAK