Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice

Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice
Architect: Ondřej Tuček
Address: Revoluční 903, Hovorčovice, Czech Republic
Project:2014
Completion:10.2014 - 09.2015
Built Up Area:373 m2
Site Area:1279 m2


Nová škola vznikla rekonstrukcí a přístavbou historické budovy, pocházející zřejmě zhruba z poloviny 19. století, a která v průběhu dob měnila svou funkci a byla mnohokrát přestavována. Škola zde sídlila od 50. let do roku 2000, od té doby dům chátral.
Koncept dostavby je postaven na kontrastu dvou hmot – původní rekonstruované budovy a nové přístavby. Oba objekty se od sebe na první pohled liší jak svým tvarovým řešením (sedlová vs. plochá střecha), tak i materiálem fasády (obyčejná omítka vs. obklad cihelnými pásky) a tvaroslovím okenních otvorů.
Původní budova byla uvedena do původní archetypální podoby, která zdůrazňuje její historický význam a dominantní roli v urbanismu obce. Bylo nutno nahradit dožilé stropní a střešní konstrukce a vyřešit izolaci spodní stavby. Budova byla celkově zrekonstruována včetně zcela nové konstrukce střechy a stropů. V maximální možné míře byly využity stávající otvory dveřní i okenní, pouze v severní a západní stěně došlo k mírnému přeformátování některých otvorů a vybourání nových tak, aby vnitřní prostory byly řádně osvětleny. Nová střecha byla o cca 1,2m zvýšena, aby podkrovní prostory měly dostatečnou výšku a tím pádem využitelnost. Střecha s monolitickou konstrukcí byla provedena jako bezpřesahová, se skrytými žlaby i dešťovými svody a má plechovou pozinkovanou krytinu.
Přístavba se záměrně od hlavní budovy výrazově liší. Je napojena v místě stávajícího schodiště komunikačním krčkem, do něhož zároveň ústí i hlavní vstup. Umístění přístavby při severo-východním rohu pozemku optimálně využívá školní pozemek a ponechává velkou rezervu pro umístění hřiště a školní zahrady. Stavebně jde o jednoduchý třípodlažní hranol, prostě položený podél původní budovy. Jeho proporce jsou však štíhlejší a jeho perforace nepravidelně rozmístěnými okenními otvory dvou rozměrů vnáší do celkové kompozice hravost a modernitu.
Škola poskytuje zázemí pro 5 kmenových učeben 1. stupně, jídelnu s přípravnou, družinu, knihovnu a šatnové a sociální zázemí. Nový hlavní vstup je umístěn ve spáře mezi oběma budovami do prostoru spojovacího krčku. Na vstup navazuje hala se schodištěm a výtahem, odkud jsou přístupné šatny, družina a školní jídelna. Jídelna je doplněna přípravnou obědů z dovezených polotovarů či jen ohřevem dovezených pokrmů. Zásobování jídelny probíhá nezávisle vlastním zadním vstupem. Jídelna může díky své pozici fungovat nezávisle na provozu školy, a to například pro společenské akce obce ve večerních hodinách. Vybavení přípravny umožní i základní občerstvení pro tyto příležitosti.
Centrálním komunikačním prostorem je dvoupodlažní atrium. Je osvětleno střešním světlíkem a propojuje obě úrovně učeben. V patře jsou umístěny 4 učebny a sociální zařízení. Učebny nemají všechny stejný tvar ani velikost, i orientace ke světovým stranám se liší. Každá je proto zařízena mírně odlišným způsobem tak, aby školní lavice měly správné osvětlení denním světlem zleva a zezadu.
Ve 3.NP se nachází pátá učebna, knihovna a dále zázemí učitelského sboru (kabinet a sborovna), sociální zařízení, sklady a kotelna pro celý objekt. Chodba ke sborovně je vybavena malou kuchyňskou linkou a chodba k ředitelně je lemována vestavnými skříněmi pro uložení školních pomůcek. Zároveň se zde nachází místnost školníka a kotelna.
Vertikální komunikaci zajišťuje historické schodiště v původní budově, která bylo pouze očištěno, opraveno a doplněno novým ocelovým zábradlím s dřevěným madlem. Pro bezproblémovou komunikaci i pro handicapované uživatele byl do prostoru atria umístěn výtah.
Veškeré pobytové a komunikační prostory (učebny, chodby, atrium, jídelna apod.) jsou vybaveny akustickými podhledy z desek Heraklith pro zajištění optimální pohody a klidu pro výuku.
Ondřej Tuček
10 comments
add comment
Subject
Author
Date
Krásne!
Matej Farkaš
16.10.15 09:18
Roztomilé
JRC
16.10.15 11:01
Paráda
Lukáš
16.10.15 12:21
rekonstrukce
jih
16.10.15 01:53
hurá
Peter Koman
16.10.15 09:35
show all comments

more buildings from Ondřej Tuček