Sportovní zázemí Životice

Sportovní zázemí Životice
Spolupráce:Pavla Macháčová, Štěpán Dubový, Petr Martínek, František Dostál
Investor:obec Životice u Nového Jičína
Project:2016
Completion:2017


Ve stávajícím areálu byl v historicky nedávné prostoru umístěno několik mobilních objektů v naprosto havarijním stavu, které měly simulovat sociální a sportovní zázemí. Komu co dosloužilo vše zde bylo během let svezeno tak, aby vytvářely toto zázemí sportovců a návštěvníků areálu. Areál neměl doposud jiného využití, stejně jako sportoviště. V poslední době se nicméně některé z ploch přestavily a mění se tak i jejich účel užívání. Dá se tedy konstatovat, že celý stávající areál prochází v současné době významnou rehabilitací a mění se od čistě sportovního ke společenskému centru obce. Urbanistická koncepce je již daná a vychází ze stávajících prostorových vazeb tohoto území. Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu na místo stávajících mobilních zařízení, bude celé území následně doplněno již pouze drobnými kompozičními prvky.
Stávající objekty nebylo možno využít a vše bylo nutno zlikvidovat. Po odstranění stávajících objektů došlo k osazení nového objektu šaten, vymezení ploch a umístění jednoduchého átria s pódiem.
Novostavba zázemí sportovců obsahuje jednoduchý provoz rozdělený do dvou základních částí. O společenské zázemí sportoviště, obsahující klubovnu s malou čajovou kuchyňkou a sociální zázemí, a prostory šaten sportovců, opět s plným sociálním zázemím. Dvě šatny budou pro sportovní kolektivy, jedna pro rozhodčí, využitelná i jako kancelář s příručním skladem sportovního nářadí. Všechny tyto provozy jsou navzájem propojeny společnou komunikací, která zároveň vytváří předsíně vlastním šatnám.
Celý objekt bude poté obsloužen systémem zpevněných ploch, využívajících stávající povrchy. Zároveň objekt umožňuje umístění venkovního krytého sezení pod převisem střechy, kde budou umístěny drobné prvky mobiliáře přímo související s činností na hřišti.
Na fasádě je použito vláknocementový obkladu v barevnosti znaku a praporu obce, taktéž odkazující k barevnosti dresů domácích.
Vlastní stavba nad úrovní základů je provedena jako dřevostavba na betonové desce. Dřevostavba je systém dřevěného sendviče o konstrukční tloušťce zdi 20 cm, kdy nosnou konstrukci tvoří dřevěný rám vyplněný tepelnou izolací a parozábranou, na vnější straně s povrchovou úpravou odvětrávané fasády z vláknocementové desky. Využití objektu bude všemi věkovými kategoriemi sportovců, proto materiály byly řešeny s přírodním povrchem, kdy na vnějších pochůzích plochách je použito vymývaného betonu, vnitřní povrchy jsou kryty lakovanou překližkou. Barevnost objektu poté odkazuje na oficiální barvy obce.
Janda + Zezula architekti
0 comments
add comment

more buildings from Janda + Zezula architekti