Prodejna sportovních potřeb v Beskydech

Prodejna sportovních potřeb v Beskydech
Address: Ostravice 858, Ostravice, Czech Republic
Completion:2015


Na pozemku se nacházel objekt rodinného domu s příručním provozem malého řeznictví. Provoz byl již před mnoha lety ukončena a objekt byl stavebně upraven a povolen pro prodej sportovního vybavení. Vzhledem k tomu, že objekt byl velmi nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, v podstatě stavebně nereformovatelný, bylo dohodnuto, že se celý objekt odstraní a bude nahrazen novostavbou pro stejný účel. Navíc bude vybudován jako odpočívadlo při cyklistické trase, kdy bude sloužit jako sanitární zázemí. Celý provoz objektu je rozdělen na tři základní funkční celky. Venkovní zastřešené odpočívadlo, napojené na sanitární zázemí, a část krytého odpočívadla. Třetím celkem je provoz prodejny a půjčovny kol, lyží a dalšího sportovního vybavení. Tento provoz je přízemní s vestavěnou galerií. Zde je umístěn skladovací prostor a doplněn pomocnými provozy včetně nezbytného sociálního zázemí.

V prvním podlaží se jedná o dispozice pro administrativní provoz, včetně drobného sociálního zařízení obsahující wc a sprchu.

Architektura objektu vychází především z požadavku na maximální využití dané parcely, stavebního místa a reaguje na urbanistické podmínky daného prostoru. Hmotové a tvarové řešení odráží jednoduchost provozu a funkce daného objektu. Navazuje na tradiční formování hmot v tomto širším regionu a je doplněno novým materiálovým řešením povrchu fasád. Celkový charakter stavby má navazovat na hospodářské objekty tohoto podhorského regionu. Základní objem objektu je jednoduchý kvádr zastřešený sedlovou střechou s různou úrovní římsy. Tento definuje provozy prodejny a půjčovny. Do této hmoty je poté zasazena deska střechy, přecházející ve strop a opět ve vysunutou římsu. Tento prostor definuje vlastní zázemí odpočívadla. V objektu kryté a na jižní straně objektu otevřené. Vzhledem k funkci objektu je převážná část obvodových konstrukcí plná, obložená přírodním materiálem. Severozápadní fasáda je využita jako reklamní plocha. Největší část prosklení je umístěno na severovýchodní straně, směrem ke komunikaci. Ostatní okenní otvory jsou již navrženy jako čistě účelové, zajišťující přirozené odvětrání a částečně proslunění jednotlivých místností a provozů.
0 comments
add comment

more buildings from Janda + Zezula architekti