Zázemí vodních sportů a gastro kiosky na Hostivařské přehradě

Zázemí vodních sportů a gastro kiosky na Hostivařské přehradě
Address: Hostivařská přehrada, Hostivař, Prague, Czech Republic
Investor:HOSTÍK s.r.o.
Project:2015-17
Completion:2016-18
Area:90 m2


Návrh nového zázemí pro wakepark a prodej občerstvení
Ve volnočasovém letním areálu hostivařské přehrady vyrostly postupně v letech 2016-18 tři samostatné objekty. Zadáním investora bylo zejména zlepšit komfort návštěvníků areálu a zároveň navrhnout stavby, které budou v případě potřeby mobilní, a pokud možno postaveny z recyklovaných ocelových rámů.
V první fázi se návrh zabýval vybudováním nového zázemí vodních sportů a je situován v blíz- kosti lanové dráhy wakeparku. Jako nosná konstrukce byl zvolen rám lodního kontejneru, který byl následně v principu dřevostavby opláštěn. Jako fasádní prvek byl použit sibiřský modřín
v přírodním provedení, tak aby časem přirozeně stárnul. Interiér je pak vyhotoven z lakovaných OSB desek. Stavba je z důvodu blízkosti vodní plochy a nestálé výšky vodní hladiny založena na ocelových zemních vrutech. Ideou bylo navrhnout stavbu, která bude vypadat nadčasově, ale zároveň svými materiály a řešením zapadne do kontextu areálu.
Po dokončení objektu zázemí vodních sportů a kladného ohlasu investora, následoval návrh nového gastrozázemí pro návštěvníky areálu. V rámci návrhu vznikly dva objekty. Větší objekt je dispozičně rozdělen na tři sousedící nájemní kiosky. Jako nosná konstrukce pro tento objekt posloužily ocelové rámy z unimobuněk, které byly následně opláštěny v duchu prvního objektu. Stavba je také založena na zemních ocelových vrutech.
Nejmenší kiosek pak vznikl v místě stávající vyvýšené dřevěné terasy, která byla při realizaci tak- též celkově zrekonstruována. Kiosek je oproti dvěma předchozím objektům řešen jako dřevostavba s nosnými KVH hranoly a založen na betonové desce. V součásné době je zde kavárna.
MDMA Architects
0 comments
add comment

more buildings from MDMA Architects David Lukas