Společenské centrum se synagogou

Společenské centrum se synagogou
Spolupráce:Fritz Keuten, Matthes Langhinrichs, Stefan Schwarz, Paul Youk
Address: Weinhofberg, Ulm, Germany
Investor:Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs
Contest:11.2009
Project:2010-12
Completion:03.2011 - 12.2012
Area:1980 m2
Price:4 600 000 Euro


Na počátku prosince byla v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko otevřena třetí nová synagoga po druhé světové válce. Stavba od kolínského ateliéru KSG leží v severní části Weinhfof naproti místu, kde až do Křišťálové noci stála původní synagoga. Dokončený čtyřpodlažní objekt (24m šířka, 16m hloubka a 17m výška) je o poznání kratší než autoři původně zamýšleli ve svém vítězném soutěžním návrhu.
Synagoga tvoří společně se židovským společenským centrem jeden kompaktní celek, jehož umístění na náměstí se odvíjí z pohnutých historických událostí. Synagoga, která byla během Listopadového pogromu v roce 1938 stržena, pomáhala utvářet celistvost náměstí Weinhof. Po druhé světové válce se pro vzniklou proluku našlo světské využití. Synagoga tak ztratila svoji dlouholetou a zažitou pozici v centru Ulmu. Nová budova, která vyrostla na novém místě v těsném sousedství původní synagogy, se chová jako solitér. Všechny potřebné funkce (foyer, synagoga, mikve, společenský sál, administrativa, učebny a školka) se podařilo umístit do jediné monolitické stavba. Jednotlivé místnosti jsou s výjimkou synagogy řazeny ortogonálně. Obřadní sál se natáčí kolem osaměle stojícího sloupu a navazuje na diagonální osu. Jihozápadní orientace synagogy směřuje k Jeruzalému. Diagonální umístění synagogy dalo vzniknout rohovému oknu s motivem Davidovy hvězdy. Místo k bohoslužbám pro 125 lidí (a horní galerie pro 40 žen) tak osvětluje ornament složený ze šesti set drobných otvorů.
0 comments
add comment

more buildings from kister scheithauer gross