Soutěžní projekt na Staroměstskou radnici

Soutěžní projekt na Staroměstskou radnici
Architect: Josef Gočár
Address: Staroměstské náměstí, Old City, Prague, Czech Republic
Contest:1909


Moje radniční budova mění podstatně v silhouettě obraz Starého Města Pražského. Jest vyvedena z daného bloku, aby dominovala vedle kostela P. Marie před Týnem a se starou věží radniční tvořila celek. Řeším proto ce lý blok v jednu seskupenou massu. Posunutím hlavní budovy do zadu a středu bloku béřu ohled na malé rozměry kostela sv. Mikuláše a pro větší uplatnění staré věže snižuji co možno přední trakt a prodlužuji jej ke kostelu sv. Mikuláše. Jak patrno z půdorysů i modelu, tkví hlavní význam budovy v jejím středu po délce hlavní osy, počínajíc předloženým širokým sloupovým portikem a postupujíc k entrée s informacemi a vrátným a k vestibulu všemi patry procházejícímu, v jehož průčelí umístěno hlavní schodiště, vyvrcholené až k otevřené loggii nad budovou a tvořící zároveň pilíře slavnostnímu sálu, a s nímž spojena architektonicky vyvinutá předsíň k jednotlivým sálům v jádře hlavní budovy situovaným.
Hlavním patrem jest první, kde jest umístěn sbor obecních starších a praesidium rady městské, spojené mimo všeobecnou komunikaci zvláštními širokými chodbami, jež přetínají vestibul jen v I. patře. Praesidium v hlavní svojí části jest předloženo do náměstí, přijímací salon starostův prochází oběma patry a je akcentován ve fasádě. Komunikace v ostatních částech záleží ještě v hlavním výtahu (se stálým chodem), umístěném v levém rohu entrée, a čtyřech postranních schodištích v rozích budovy. Vstup do radnice jest jediný ― hlavním vchodem, kolem vrátného; dva portály postranní jsou pouze východy. Budova má 3 dvory, mezi sebou průjezdy spojené. Při vjezdu (pro interní službu) v zadním traktu budovy připojen byt druhého vrátného. Místnosti úřední jsou seskupeny v jednotlivých patrech kolem repraesentace.
Budova jest myšlena v kamenném obložení v hlavních částech. Kupole železná proložena sklem zevně i uvnitř, železné věšadlo, nesoucí kupoli, uloženo do chránících pouzder kovových. Sochařská práce z aluminia.
Joža Gočár
0 comments
add comment

more buildings from Josef Gočár