Sloučený nájemní byt v Praze 1 - Josefově

Sloučený nájemní byt v Praze 1 - Josefově
Spolupráce:Jarmila Holokáčová, Anna Kajzarová
Project:2010
Completion:2011-2012
Area:176 m2


Návrh propojuje dvě sousedící bytové jednotky činžovního domu z konce 19. století v městské části Praha 1 – Josefov. Řeší změny dispozic, dělících svislých konstrukcí, technických instalací, finálních povrchů, hrubých konstrukcí podlah a interiérového vybavení. Návrh je opět klientem zadán ke zpracování pouze do úrovně vytvoření částečně vybavené pronajímatelné jednotky.
Dispozice je nově více prostorově otevřena a provozně propojena. Typologicky je byt návrhem  změněn na 4+kk, přičemž kuchyně a jídelna  tvoří jeden spojitý prostor. Původně úzké obytné místnosti bytu jsou návrhem slučovány. S ohledem na velikost bytu je nově vytvořena klasická vstupní hala středního traktu. Do nárožní pozice s výhledem (a balkonem) je nově situována zvětšená jídelna. Pobytové místnosti jsou nově propojeny při jižní fasádě i středové stěně. Tyto průchody lze uzavírat skrytými deskovými posuvy. Z haly je posílen hlavní nástup dvojicí dvoukřídlých  dveří. Je vytvořena oddělitelná hostovská sekce dvorního traktu,  od denní části je odstíněna vstupní halou.  Dispozice je typologicky doplněna o hostovský pokoj (sloučením místností do dvora), hostovskou koupelnu, šatnu,  oddělené wc, prostory technického zázemí. Mezi privátní a hostovskou sekcí je navrženo též oboustranně uzavíratelné propojení. Jako clona mezi uličním a dvorním traktem je vložen dělící blok vybavenosti bytu (koupelna, technické vybavení).  Kuchyň je řešena jako soliterní nábytkový objekt, přiznaný novotvar. Tento (spolu s ostatním nábytkovým vybavením) tvoří protiváhu dobovému pojetí konstrukcí, výplní a povrchů. U kuchyně  klient dle zadání předpokládá limitované využití pro „velké vaření “. Proto objekt kuchyně umožnuje svou technologii (vaření, lednice...) opticky skrýt, plně ji integrovat do sebe. Zcela přiznaný je snídaňový bar, oddělující jídelnu.
Dle našeho návrhu,  v duchu dobové provenience, jsou  provedena okna, dveřní výplně, odlitky kování. Nově jsou provedeny vstupní profilované fládrované dveře. Jsou řešeny jako tzv. „sandwichové“ vysokého bezpečnostního standardu,  s vnitřním skrytým uzamykáním vícesměrných rozpor.
Soudobými prostředky je řešeno vybavení koupelen, tradičně zcela pozměněné. Pro plochy jsou zde užity obklady s jemnou tlačenou geometrickou strukturou, vybrané v základní černé a bílé barvě. Každá barva - koupelna  má svou doplňkovou dřevinu v řešení nábytku. 
Systém osvětlení je řešen nově, svítidla jsou vybrána ze soudobé sériové produkce. Dtto centrální vysavač a další technologie.
V rámci prací  byl objeven a restaurován dobový malovaný strop v hlavní obytné místnosti. Nově byly navrženy velkoformátové parkety propojující místnosti. V hostovském pokoji do dvora byly recyklovány původní dubové vlysky, resp. jejich použitelná část.
Vlastní nábytkové vybavení  je vzhledem k předpokládanému nájemnímu charakteru bytu omezeno na kuchyň, šatnu, vestavný úložný nábytek, koupelnový nábytek, zrcadlo vstupu, svítidla, stínící techniku oken.
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
Fantastické!
Andrej
31.01.13 02:11
kuchyňská linka
Ondřej Jareš
31.01.13 10:28
Kuchyně
Muráriková
31.01.13 12:40
...
Daniel John
31.01.13 01:32
Jo
Pavel Nasadil
31.01.13 07:48
show all comments

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI