Rozhledna Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník
Spolupráce:Tomáš Král (konstrukce), Pavel Mockovčiak (elektroinstalace)
Investor:Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí
Contest:2012
Project:2012-14
Completion:2015
Price:10 400 000 CZK


Výška rozhledny: 35 m
Výška nejvyšší plošiny: 30 m
Když jsme začátkem dubna 2012 vyrazili poprvé na obhlídku vrcholu Kelčský Javorník, byly Hostýnské vrchy zahaleny do husté vlahé mlhy a zdejší příroda ještě příliš nebrala v úvahu jaro, které se v nížinách už dávno probouzelo. Překrásné výhledy, které za pěkného počasí slibuje oficiální web obce Rajnochovice, nám tedy zůstaly skryty, panující počasí však dodalo našemu putování z Tesáku na Kelčský Javorník neobyčejné kouzlo a my jsme začali uvažovat o rozhledně  jako o součásti cesty, milníku vystupujícím z mlhy stejně, jak se nám postupně vyjevovaly a zase ztrácely kameny, stromy, skály.
O čtrnáct dní později jsme se do Hostýnských kopců vydali znovu. Tentokrát jsme se rozhodli pro cestu z Rajnochovic. Situace se však opakovala, a přestože po celou cestu autem z našeho města bylo nádherně slunečno, Hostýnské vrchy byly opět obaleny mlhou. Přibyl i studený vítr a ledové mrholení. Jakoby tu nikdy ani jinak nebylo, anebo jakoby si ty daleké pohledy musel člověk něčím zasloužit. Třeba tím, že postaví rozhlednu.

Architektura
Skutečnost, že se pozemek pro usazení nové vyhlídkové věže nachází na mýtině u cesty několik desítek metrů od vlastního vrcholu Kelčského Javorníku (za hranicí ochranného pásma triangulačního bodu) v těsném sousedství vzrostlých stromů, nás vedla k hledání zvláštní formy, která jde vstříc přírodním tvarům, aniž by je přímo napodobovala.
Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž konstrukce kombinuje modřínové dřevo a žárově pozinkovanou ocel. Dvanáct obloukovitě zakřivených modřínových lamel je uspořádáno do kruhu kolem ocelového sloupu, tvořícího vřeteno točitého schodiště, do tvaru štíhlého komolého elipsoidu, a společně vynášejí vyhlídkové plošiny.
Do prostoru rozhledny můžete vstoupit odkudkoliv, jen tak projít, anebo plynule po směru chodu hodinových ručiček vystoupat nahoru. Absence obvodových stěn zajišťuje nepřetržitý vizuální kontakt s okolím.
Každý jedenáctý stupeň střídá zastavení s vyhlídkou. Jedenáct je jich ve formě schodišťové podesty vytažené od centrálního schodiště mezi obvodové lamely, zaujímající vždy jeden z dvanácti půdorysných segmentů. Dvanáctým zastavením je krytá kruhová plošina s výhledem mezi lamelami. Úplný nepřerušovaný panoramatický výhled zajišťuje otevřená vyhlídková plošina na vrcholu věže.
 
Konstrukce a technologie
Kombinace dvanácti dřevěných lepených lamel s centrálním ocelovým sloupem, zavětrovaná horizontálně i vertikálně předepjatými tyčovými táhly, založená na železobetonovém základu kotveném do skalního podloží 4 mikropilotami. Zdrojem pro dvojici leteckých světelných návěštidel je ostrovní napájecí systém, skládající se z šestice fotovoltaických panelů, rozvaděče s regulátorem a gelových baterií, umístěných v šachtě základu rozhledny.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
návštěva rozhledny
Eva Müllerová
02.06.16 09:13
show all comments

more buildings from b3 atelier