Casa Bubik

Rodinný dům pod Čantoryjí

Casa Bubik
Spolupráce:Katarzyna Bubik
Project:2013
Completion:2014
Area:241 m2


Travnatý jižní svah pod hlavním hřebenem Slezských Beskyd s nejvyšší horou Čantoryjí. Hradba vzrostlého stromořadí na severní hranici pozemku, jedinečný panoramatický výhled otevírající se směrem na východ, jih a západ.
Dvorek, průjezd, stodola, venkovní pes a žádné ploty.
Pohledově betonová východní fasáda domu obrácená k sousedním pozemkům je trochu přísnější a nepřístupnější než ostatní, aby bylo jasno, přesto prolomena širokým vstupním otvorem s navrženými dřevěnými vraty.
Do údolí projevuje stavba svoji přívětivější modřínovým dřevem obloženou tvář. Modřínový strop terasy prochází skrze prosklenou stěnu do interiéru centrálního obytného prostoru a pak dál do všech místností.
Severní vstupní fasáda s krytým závětřím je zvoucí, ale sebevědomá, přístupná přes malý dvorek se skladem palivového dříví, umístěným při západní zdi garáže. Betonové lícové zdivo se zde prolíná s dřevěným obkladem tu fasády, tu stropu.
Garáž pro dvě auta tvoří samostatné křídlo objektu, umístěné na severní straně pozemku v blízkosti veřejné komunikace kolmo na hmotu obytného domu.
V krytém prostoru mezi garáží a domem je umístěna venkovní kuchyně s letním posezením. 
Střecha i střešní svody jsou o něco masívnější, než bylo původně zamýšleno. Dali jsme si říct od místních mistrů, co znají zdejší zimy.
Stodola jako klícka pro sekačku se sklípkem na brambory a kotcem pro psa Vipa, a za ní ukryté tepelné čerpadlo systému vzduch- voda.
Dům mnoha tváří, dalo by se říci…

Konstrukce
Obvodová konstrukce stavby kombinuje zdivo z betonových pohledových tvárnic s  vloženou izolací a betonové zdivo s větranou minerální izolací a modřínovým obkladem.
Konstrukci střechy tvoří soustava dřevěných příhradových vazníků se styčníkovými destičkami pokrytá TiZn plechem s  předzvětralou úpravou. Modřínová okna jsou opatřena trojitým zasklením. Do betonové hlazené podlahy je instalován topný systém, v tuhých zimách či pro navození pocitu instantního tepla je možno použít krbových kamen.
read more
0 comments
add comment

more buildings from b3 atelier