Rodinný dům Zdiměřice

Rodinný dům Zdiměřice
HIP:Tomáš Budín
Project:2008 – 2009
Completion:2010 – 2011
Site Area:1239 m2


Stavba se nachází na severním okraji obce Zdiměřice u Prahy, v ochranném pásmu Průhonického parku – zóna BC – 4 –„Čisté obytné území v ochranném pásmu Průhonického parku“. Tato zóna je určena pro bydlení v rodinných domech a objektech rezidentního typu s hodnotně upravenými zahradami v ochranném pásmu Průhonického parku.
Objekt je situován na parcele mezi pozemky s rodinnými domy. Objekt ctí uliční čáru definovanou sousedy. Přístup a příjezd na pozemek je stávající z přilehlé komunikace.

Architektonické řešení
Navržená koncepce vychází především z nároků na využití formulovaných investorem, konkrétně striktního požadavku přízemního objektu na „L“ půdorysu, který umožňuje maximální zachování soukromí majitelů domu. Architektonické a dispoziční řešení objektu je elementární s důrazem na jasné a jednoduché funkční vazby. Obytné místnosti domu jsou vhodně orientovány ke světovým stranám a zároveň přirozeně navazují na okolní zahradu, čímž prakticky rozšiřují možný prostor pro denní život. Koncepce domu tak respektuje přání investora na přirozené a nabízející se propojení interiérových dispozicí s venovními prostory, resp. terasou s bazénem.
Hmota objektu je horizontální, fasády obrácené do veřejného prostoru jsou kompaktní v maximální možné míře. S touto uzavřeností kontrastují kompletně prosklené stěny do atria, vyplněného terasou s bazénem. Střešní „lucerna“ nad obytnou místností  při každém slunném dnu kreativně vytvoří jiné světelné efekty, a tak vygraduje celou kompozici domu.
Barevnost domu odráží minimalistické pojetí domu. S bílou barvou omítek v interieru i exterieru kontrastují antracitové rámy okenních výplní, tmavé dřevěné podlahy a dlažby.

Dispoziční řešení
Objekt je samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený s integrovanou garáží. Vstup do objektu je v centrální části dispozice. Jedno z křídel zahrnuje obytný prostor s integrovanou kuchyní a navazující intimní částí domu (ložnice, koupelna, pracovna). Ve druhém křídle jsou situovány dětské pokoje s vlastní koupelnou. Veškerý skříňový nábytek je vestavěn do ryzalitů ve stěnách.

Konstrukční řešení
Svislé konstrukce
Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy z komplexního stavebního systému POROTHERM. Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvarovek Porotherm 30 P+D. Nenosné příčky budou z cihel CV 14 tl. 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena jako monolitická železobetonová deska, obousměrně pnutá v tl. 230 mm, předsazené markýzy jsou odděleny ISO nosníky.

Výplně otvorů
Všechna okna, dveře a prosklené stěny ve fasádě jsou navrženy z hliníku, zasklené izolačním sklem. Dveře vnitřní jsou hladké, plné, bezfalcové do zárubně obložkové lakované. Výška dveří je 2200 mm.

Vytápění objektu
Plynový kotel, podlahové topení spolu s podlahovými fancoily + plynový krb.
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
hm
amatér
16.11.11 05:47
Jedna chyba
jjbh
17.11.11 08:21
Dispozice
Ivana
08.12.11 02:31
Krása
Karin
10.09.12 03:33
reakce
Alena
12.11.13 07:52
show all comments

more buildings from Atelier A ČR