Rodinný dům Jinonice

Rodinný dům Jinonice
Project:2006
Completion:6/2007 - 11/2008
Area:241 m2
Built Up Area:240 m2
Built Up Space:1051 m3


Novostavba rodinného domu je usazena v mírně svažitém terénu, na pozemku s orientací sever - jih (fasáda do zahrady). Sousedící parcely jsou zastavěny rodinnými domy. Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní, zastřešený rovnými střechami s převýšenou atikou. Přístup na pozemek je ze severní strany. Mezi pozemkem RD a komunikací ohraničující pozemek z jihu je přirozený terénní zlom výšky cca 1,5 m.
Objekt je členěn do 3 kvádrů - část s hlavními obytnými prostory a integrovanou dvougaráží (přízemní), komunikační krček - halu se schodištěm a 2 patrovou část s klidovými místnostmi (ložnice).  V intimní části zahrady za domem (prostor vymezený hmotami objektu) je dřevěná terasa, doplněná instalací přírodních kamenných bloků.

Dispoziční řešení
Ve východní, přízemní části jsou umístěny hlavní obytné místnosti - dvojúrovňový obývací pokoj s přímou vazbou na jídelnu s kuchyní, dále pak garáž, technická místnost, prádelna, samostatné WC a komora.
Ve střední části (spojovací krček) je situována centrální hala s jednoramenným schodištěm. Jeho stupně jsou jednostranně kotveny do nosné zdi.
V západní části objektu se na úrovni 1.NP nachází ložnice rodičů s přímým vstupem do šatny a koupelny a pracovna, sloužící také jako hostinský pokoj. Na úrovni 2.NP jsou dva dětské pokoje (s možností spojení resp. oddělení dveřmi), dále koupelna s WC a chodba se zabudovanými skříněmi.    
 
Konstrukce a stavební řešení
Rodinný dům je vystavěn v kombinovaném stěnovém systému. Na svislé nosné konstrukce jsou použity keramické tvarovky Porotherm 30 P+D. Na nenosné svislé konstrukce jsou použity tvarovky Porotherm 11,5 P+D. Objekt je ve všech svých částech zastropen železobetonovými deskami různých tlouštěk - 200, 220 a 280mm.
Rodinný dům je zastřešen plochými střechami jednoplášťovými nevětranými, s tepelnou izolací, která má zvýšenou akustickou odolnost (vzhledem k poloze objektu pod leteckým koridorem letiště Ruzyň).
Fasáda je řešena jako zateplená - kontaktní zateplovací systém. Na zateplení je použit fasádní polystyren. Povrchy jsou tvořeny zatíranou tenkovrstvou omítkou.
Výplně na fasádě jsou řešeny jako dřevěné (europrofil). Vnitřní dveře jsou dřevěné, obložkové.
Pro vytápění a ohřev TUV byl zvolen závěsný kotel na zemní plyn v provedení TURBO s nuceným přívodem vzduchu pro spalování a s nuceným odvodem spalin s ekvitermí regulací teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě.
0 comments
add comment

more buildings from Atelier A ČR