Rodinný dům Zbraslav

Rodinný dům Zbraslav
Address: Elišky Přemyslovny, Zbraslav, Prague, Czech Republic
Completion:2008
Area:231 m2
Built Up Area:196 m2
Site Area:677 m2
Built Up Space:923 m3


Rodinný dům je navržen tak, aby byl maximálně eliminován vliv frekventované ulice a aby byl využit výhled do okolí.
Díky svažitosti ulice E.P. byl navržen vstup do domu ze severovýchodní strany pozemku, v terénním zářezu je zde také umístěna dvojgaráž s přímým propojení s domem. Vstup je z obecního pozemku, část před domem bude upravena kombinací dlažby, trávníku a nově vysazené vysoké zeleně (jeden nový strom a několik keřů). Stávající schodiště v chodníku je  ponecháno ve stávající podobě.
Severní strana domu je tvořena pouze tmavou zdí s třemi štěrbinami. Stěna je v mírném oblouku, navazuje na sousední dům a směřuje k severo- východnímu rohu pozemku, kde je díky sklonu ulice již vysoká 6,4 metru a vytváří výrazné zakončení bloku domů. Od hranice pozemku je ukončena ve vzdálenosti 1,5 metru. V přesahující části stěny u vstupu je proříznut otvor v úrovni očí řidiče (tím bude zajištěn výhled na případné chodce). Přibližně uprostřed nad stěnu vyčnívá dřevěný kvádr ložnice s pracovnou. Okna do ulice jsou opatřena neprůhlednými skly (vnitřní sklo drátosklo). Celkové vyznění severní uliční fasády je velmi uzavřené a strohé, díky použití tmavé mozaikové kamínkové omítky také elegantní.
Vysoce kontrastní k úplnému otevření domu do zahrady. Zde jsou maximálně prosklené plochy, prostor v přízemí je propojen se zahradou, stíněn a chráněn před deštěm  1,5 m přesahem střechy. Z ložnice a pracovny v patře je již nerušený výhled do okolí a údolí Vltavy.
Stávající garáž v jihozápadní části pozemku bude obložena dřevem shodným s obkladem hranolu 2. NP Ke garáži bude přistavěna dřevěná pergola s palubou a venkovním krbem. Garáž bude využívána jako dílna a sklad zahradních potřeb.
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
dům krásný, ale...
Eva Posseltová
24.07.09 07:46
koloniál
lulin
28.07.09 07:31
ad kolonial
Jan Sommer
29.07.09 12:29
Jděte někam
Dr. Lusciniol
29.07.09 03:19
názor
petr.cagaš
29.07.09 06:06
show all comments

more buildings from Adam Rujbr Architects s.r.o.