Rodinný dům Záhrabská

Rodinný dům Záhrabská
Pozemek se nachází v k.ú. Vráž, okres Beroun. Je součástí části obce sloužící k rekreačním a obytným účelům. Jedná se o svažitý obdélný pozemek cca 78 x 21m, porostlý lesem - převážně borovicemi, duby a buky. Převýšení pozemku činí cca 14 m. Je obsluhován příjezdovou nezpevněnou komunikací z jihu.
Obytný dům byl navržen ve střední části pozemku na původním terénním plató na místě původního rekreačního srubu. Hlavní dvojpodlažní hmota domu využívá terénního zlomu. V jihozápadní části pozemku je umístěna dvojgaráž se vstupem na pozemek.
Dům tvoří základní stavební objem podélného jedenapůl podlažního hranolu s obytným podkrovím, krytý sedlovou střechou, štítem orientovaným ze svahu, hřebenem kolmo na svah. Zvolená kompozice domu a umístění stavebního objemu reaguje na stávající terénní konfiguraci a svými jednoduchými a střízlivě tvarovanými hmotami spolu s užitím přírodních stavebních materiálů velmi klidně a nerušivě splývá s okolím. Stavba nemá tvořit krajinný akcent, naopak šikmou střechou spolu s užitím klasického tvarosloví vesnického domu harmonicky stávající prostředí dotvářet.
Hlavní vchod je veden z východu doprostřed dispozice přízemí, je krytý vchodovou nikou zádveří přístupnou po schodišti z terénu. V tomto patře se nachází hlavní obytný prostor, pracovna a ložnice pro hosty. Ložnice rodičů a dětí jsou situovány v podkroví. V suterénu nalezneme sallu terenu - společenský prostor, který se přes skládací skleněnou stěnu otevírá do okolního terénu V části zasahující pod terén jsou umístěny hospodářské místnosti, kotelna a studio. Všechna podlaží jsou navržena se specifickým charakterem. Přírodě otevřený suterén přechází do obytného prostoru patra s velkými širokými okny jež rámují komponované výhledy do okolního lesa. Horizontalita tohoto podlaží, jež je posilována přiznanými stropními trámy, dále přechází do vertikál podkroví, které se prostřednictvím prolomených nároží s loggiemi obrací intimně do sebe. Místnosti jsou částečně otevřené do krovu a jejich výšku ještě zvýrazňují štíhlé a vysoké dveře.
Nosná konstrukce domu je kombinací stěnového systému z betonových tvárnic v suterénu a zapuštěné části přízemí a nástavby podkrovní části, kterou tvoří klasická dřevostavba z trámové konstrukce přecházející do hambalkového krovu. Obvodové zdivo je sendvičové s přidanou tepelnou izolací, odvětrávanou vzduchovou mezerou a neupravovaným modřínovým palubkovým obkladem. Vnitřní stěny tvoří v betonové nosné části keramické omítané bloky a v dřevěné nástavbě kombinace SDK a OSB desek s výplní z tepelně izolační minerální vaty.
Stropní deska nad suterénem je z části křížem armovaná železobetonová, částečně z dřevěných trámků se záklopem z OSB desek. Dřevěný trámový strop je v celé ploše nad vstupním patrem. Schodiště je samonosné, dřevěné s ocelovými bočnicemi. Střecha je sedlová s provětráváním, krytá titanzinkovým plechem, střešní žlaby jsou zaatikové, zapuštěné do roviny střechy. Vnitřní podlahy tvoří převážně dubové řemeny v kombinaci s keramickými tvarovkami v suterénu, v pohledově náročných místech je užit pískovec a na venkovních plochách vápenec z místních lomů. Výplně otvorů tvoří dřevěná zdvojená okna standard Europrofil v přírodní úpravě, opatřená matným lazurovacím lakem. Venkovní zámečnické konstrukce jsou ocelové, šopované zinkem.
Jak dispoziční, tak konstrukční řešení odrážejí zásady východní filozofie feng shuei. Dům byl navržen konkrétně na dané místo, vnitřní prostory jsou uspořádány podle světových stran a jejich propojení umožňuje volné proudění energií. Přírodu ctí i ekologický provoz domácnosti, zejména úsporné vytápění, podmíněné nadstandardní tepelnou izolací obvodového pláště a střechy. Na jaře a na podzim se dům vytápí krbem, který se nachází ve společenské místnosti v přízemí a dodává teplo horkovzdušným rozvodem do vyšších podlaží. V obývacím pokoji o patro výše stojí druhý krb, napojený na teplovodní rozvod ústředního vytápění. Za mrazivého počasí se jako zdroj energie využívá kotel na dřevo s elektrodohřevem.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
Konečně...
Jose
19.02.08 10:18
detail
Matej Farkas
27.02.08 04:42
re:detail
krteczek
27.02.08 06:06
show all comments

more buildings from Jiran Kohout architekti