Rodinný dům Veleslavín

Rodinný dům Veleslavín
Rodinný dům se nachází v malebné rezidenční čtvrti na Praze 6, která si uchovává stopy původního prvorepublikového charakteru. Volné pozemky pro novostavby se zde prakticky nenacházejí. Pozemek pro nový dům vznikl rozdělením stávající zahrady, která byla oproti ostatním pozemkům znatelně větší. Nově vzniklá stavební parcela má skromnou rozlohu. Práce s celkovou zastavěnou plochou a s umístěním domu proto vyžadovala pečlivou rozvahu. Pozice domu je zvolená tak, aby byla dodržena původní uliční čára. Návrh dále respektuje výšku hřebene a římsy okolní zástavby. Tradiční tvar domu je navržený tak, aby nenarušoval charakter okolní zástavby, celkové ztvárnění domu je ale soudobé.

Dům je konstrukčně řešený jako dřevostavba z masivních panelů CLT. Jedním z důležitých motivů pro toto rozhodnutí byla malá tloušťka obvodových konstrukcí. Díky tomu došlo k lepšímu využití zastavěné plochy, což byl na tomto malém pozemku výrazný benefit. V interiéru je dřevěná konstrukce maximálně přiznaná. Na fasádách se dřevo uplatňuje naopak jen minimálně. Dřevěná fasáda by totiž v kontextu okolní zástavby působila jako cizí prvek.

I přes malou zastavěnou plochu nabízí dům dostatek užitného prostoru. Je to díky tomu, že je plně podsklepen a pod mansardovou střechou je umístěné obytné podkroví.
0 comments
add comment

more buildings from Marek Pavlas