Rodinný dům ve Světicích

Rodinný dům ve Světicích
Spolupráce:Jan Ratiborský
Address: Na Spojce, Světice, Czech Republic
Project:2003
Completion:2003
Area:147 m2
Site Area:1202 m2Stavebník požadoval jednoduchý přízemní dům, místní regulace požadovala sedlovou střechu alespoň nad částí půdorysu. Hlavní obytný prostor má ocelový krov a strop je zde šikmý, otevřený do sedlové střechy. Zbývající část domu má rovný strop s dřevěným krovem z příhradových vazníků, nad koupelnami a zázemím je plochá střecha, která pokračuje i nad přístřeškem pro parkování. Kombinace sedlové a ploché střechy vyhověla regulaci a zároveň se tím dosáhlo jemnějšího členění hmoty domu. Přehledná dispozice řadí vedle sebe obytné místnosti, které jsou orientované svými okny na jihozápad do zahrady. Střední chodba je osvětlena stropem přes pásy transparentní krytiny, okna ve stropě chodby také zpřístupňují nevytápěný prostor krovu. Větraná  tepelně izolační fasáda je na části se sedlovou střechou z povrchově neupravených smrkových latí a na částech s plochou střechou z desek CETRIS.
7 comments
add comment
Subject
Author
Date
Gratulace
mk
02.07.12 05:18
Palec hore
Matej Farkaš
03.07.12 04:57
..mini-okná
t d
05.07.12 11:16
re - mini okna
rk
13.07.12 11:04
re - mini okna
rk
13.07.12 02:07
show all comments

more buildings from SCHAUFLER-ROSKOVEC, s.r.o.