Rodinný dům Mníšek pod Brdy

Rodinný dům Mníšek pod Brdy
Spolupráce:Jan Ratiborský
Interiér: Marek Sodomka, Šárka Sodomková
Project:9/2009
Completion:5/2013
Area:216 m2


Výrazně podélný dům je osazen šikmo k vrstevnicím jihovýchodního svahu. Dispozice je v místě schodiště rozdělena výškově o půl patra na jednopodlažní a dvoupodlažní část, hřeben sedlové střechy je pro obě části společný. Hlavní obytný prostor tím získlal velkorysou dimenzi, obě výškové úrovně přízemí navazují na jižní straně na přilehlý terén.
Obvodové stěny jsou ze škvárobetonových tvárnic suchého zdění, ponechány bez vnitřních omítek. Nad sníženou částí přízemí je železobetonová stropní deska, krov společný pro obě části je ze sbíjených vazníků se šikmým spodním lícem. Opláštění větrané fasády je ze svislých modřínových prken bez povrchové úpravy, sokl (na výšku snížené části přízemí) je z lomového kamene v gabionech. Střešní krytina je betonová - Bramac TEGALIT, okna dřevěná EURO.
8 comments
add comment
Subject
Author
Date
Nádhera
Petr Kotora
21.10.14 07:44
To je ale krásnej dům....
Andrea
23.10.14 07:29
ucebnice
Lamik
23.10.14 07:36
Taky
Anousek
23.10.14 09:48
...
Daniel John
23.10.14 10:19
show all comments

more buildings from SCHAUFLER-ROSKOVEC, s.r.o.